Latest Postings
Loading...

Development Economy

In Search of Excellence

Urban Development

Recent Post

Nov 29, 2018
2/11/18 LRT KUCHING- suatu keperluan untuk pelbagi tujuan masa depan.

2/11/18 LRT KUCHING- suatu keperluan untuk pelbagi tujuan masa depan.


Saya amat suka bidang Spatial Planning. Semasa anak-anak saya suka melukis gambaran perdesaan dengan lautan membiru, perkampungan di celahan hutan menghijau serta latarbelakang gunung-ganang yang indah. Paling scenic adalah lukisan waktu senja dengan bayang-bayang perahu layar di kali dan burung-burung terbang samar-samar di angkasa. Mungkin keretapi tidak pernah saya lihat waktu itu, maka jalaran keretapi dengan asap hitam berkepulan bukan unsur lukisan saya. Hakikatnya, tanpa sedar, secara professional, Allah telah menanamkan bibit DNA Urban and Country Planning pada diri saya. Bila membuat Post Grad Study, biar saya terlalu ingin untuk menceburi bidang Ekonomi, namun Universiti-Universiti di mana saya memohon untuk lanjutan pembelajaran saya, berteraskan pengalaman kerjaya semasa saya, mereka lebih banyak mengalak saya menjurus ke bidang Urban and Regional Planning. Biarpun sebegitu, saya memilih untuk mengikuti pembelajaran di bidang-bidang penting ekonomi sebagai pelajaran pilihan dan tambahan pada kursus yang saya ikuti. Bahkan secara tidak sengaja saya telah memilih Colorado, Amerika sebagai tempat saya melanjutkan pelajaran. Colorado adalah simbol Rocky Mountain High State yang cukup artistik sepertinya lukisan-lukisan semasa anak-anak saya. Saya bersyukur, sejak meninggalkan perkhidmatan awam, saya telah dapat mempertingkatkan kemahiran saya dalam bidang tersebut.

(2) Dalam bahasa Indonesia, Spatial Planning sering dirujuk sebagai Rencana Tata Ruang. Istilah spatial sebetulnya mempunyai kata dasar space. Maka untuk menterjemah space sebagai ruang dalam Bahasa Indonesia pastinya tepat. Cuma bila ditilik dari Bahasa Melayu, ianya ada sedikit kejanggalan dari segi nahu. Istilah ruang dalam Bahasa Indonesia boleh meliputi ruang kecil dan seluas-luas tanah lapang sejauh mata memandang. Namun ruang dalam istilah Melayu, ianya sangat terbatas kepada kawasan lapang kecil. Ruang juga bermaksud masa dan peluang. Maka Spatial Plan adalah sedikit rumit untuk diterjemah ke dalam Bahasa Melayu secara tepat. Ianya boleh berupa Pelan Induk Bandar; Pelan Induk Wilayah; Pelan Induk Daerah dsb, sedang di dalam Bahasa Inggeris Spatial Plan adalah generik sifatnya.

(3) Walaubagaimanapun, bukanlah tujuan saya menulis ini untuk menjelaskan takrifan serta konsep Spatial Planning. Saya ingin menulis berkait dengan cadangan Abang Johari pada sedikit masa dahulu tentang cadangan beliau untuk membangun sistem LRT meliputi Kuching-Samarahan-Serian dan Bau. Cadangan ini telah banyak mengundang kritikan pelbagai pihak sehingga tidak berapa lama kemudian, Abang Johari telah mengumumkan "pembatalan cadangan berkenaan". Apakah benar ianya di batalkan?

(4) Semasa pentadbiran Taib iaitu sekitar 2007,  dia telah meminta saya untuk melihat Transport Planning bagi the Greater Kuching yang meliputi Kuching, Samarahan, Serian dan Bau. Transport Planning merupakan suatu matapelajaran khas di dalam Perancangan Bandar dan Desa. Saya dengan dibantu oleh sebuah Juruperunding telah membuat Conceptual Greater Kuching Spatial Plan seperti yang Taib minta. Pelan itu meliputi cadangan Mass Transport System bagi the Greater Kuching. Pastinya Basic Modelling tentang Kependudukan, Pusat Pekerjaan dan Pusat-Pusat Tumpuan, Nodals  diambil kira. Saya telah menyerahkan Conceptual Tranport Plan kepada beliau dengan mengariskan jajaran utama jalan dan laluan Mass Transport. Dalam masa yang sama juga, saya telah mengemukakan kemungkinan kita boleh membina Bulk Transport System dari Tebedu dan Lubok Antu ke Kuching atau Tanjung Manis. Apa yang saya fikirkan pada masa itu adalah kemungkinan kita membangunkan kawasan Oleo-Chemical Industry samada di Kuching atau Tg Manis. Cadangkan ini, kemudian Taib telah dahulukan dengan SCORE di Tg Manis-Miri. Namun bila melihat kembali akan keadaan geo-politik semasa dan masa depan, saya lebih yakin bahawa Industri Oleo-Chemical Industry di tempatkan samada di Kuching, Simunjan atau Pusa. Tg Manis boleh terus mengutamakan sebagai Hub Industri Halal dan Simunjan atau Pusa menjadi Bulking Port untuk pengeluaran pukal dari Kalimantan Barat.

(5) Saya menjangka, industri oleo-chemical dan Bulking Facilities harus dibina di kawasan Kuching-Simunjan-Pusa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan locality, resources and population advantages kawasan-kawasan tersebut. Inilah wilayah yang saya perhitungkan harus dibangun sebagai teras ekonomi bagi kawasan Selatan Sarawak.

(6) Saya telah menyentuh tentang cadangan untuk membina rangkaian Bulk Transport System dari Tebedu-Lubok Antu ke Pusa-Tg Manis dalam tulisan saya bertajuk  2/9/18 MAKING KUCHING TRULY THE CITY OF BORNEO .....exploring on New GOM-GOS working framework dan In Shaa Allah jika ada kelapangan saya akan menulis sebuah Investment Paper tentang perkara ini untuk diajukan bagi pertimbangan GOS terutama di bawah inisiatif FDI dan Sosek Malindo. Saya yakin dengan membangun sebuah Industri Oleo-Chemical dan Bulking Facilities di Kuching, Simunjan atau Pusa In Shaa Allah akan menjadikan Sarawak sebagai Nadi Penjelmaan Borneo sebagai kuasa ekonomi masa depan serantau yang hebat. Saya mengira, jika Malaysia ingin bangkit menjadi gergasi serantau, Kerajaan Malaysia, GOM harus berpunya wawasan melalui Malaya kita membina gugusan ekonomi Malaya-Sumatera-Pattani, melalui Sabah, kita membina gugusan ekonomi Sabah-Sulu-Sulawesi dan lewat Sarawak kita membina Gugusan kuasa ekonomi Borneo. In Shaa Allah kita boleh jika kita tekad dan bergerak bersama bersaudara.

(7) Berbalik kepada cadangan Abang Johari untuk membina Sistem LRT meliputi the Greater Kuching, saya yakin dan percaya perkara ini menjadi suatu keperluan asas menjelang 2025. Saya percaya, cadangan beliau itu agak mendapat kritikan lantaran cara ianya dikemukakan agak terlalu sengaut, terburu-buru. Beliau kedengaran seolah-olah hendak membina LRT tersebut yesterday sedang Sarawak secara keseluruhannnya sedang menghadapi masalah perhubungan, bekalan air dan api yang sangat kritikal. Seharusnya, beliau patut hanya mengumumkan bahawa GOS melalui perunding berwibawa di bawah kelolaan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPN) sedang membuat Kajian Kemungkinan serta menyediakan Pelan bagi cadangan tersebut. Jika sebegitu langkah beliau, saya yakin, suara-suara kritikan akan menjadi kurang. Kritik akan terus ada. Namun jawaban berkualiti terhada segala kritik ini pasti akan bersifat lebih professional lewat penemuan dan cadangan dari Kajian Kemungkinan. Jika itu ada, In Shaa Allah cadangan Abang Johari akan berupa cadangan cukup professional dan bukan gimik politik.

(8) Saya berpandangan, dalam tempoh 1-2 tahun kini (2019-2020) kita harus berusaha keras dalam menyediakan Pelan Induk bagi keperluan tersebut. Saya yakin, jika betul caranya, kita boleh menjadikan Pelan Induk tersebut sebagai asas untuk kita terus mendapat pembiayaan besar dari GOM menjelang penyediaan RMK12 (2021-2025) nanti. JICA (Japan) CIDA (Kanada) yang mana saya pernah berurusan dengan mereka berkait dengan projek-projek pembiayaan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia pastinya adalah tenaga pakar yang beoleh melihat pembinaan LRT ini dari sudut yang jauh lebih luas dan maju. Dalam penyedian Pelan Induk tersebut, pastinya, Kajian Kemungkinan harus dimulakan dahulu. Kita harus dapat melihat akan faktor-faktor kritikal bagi Daya Maju Cadangan tersebut. Pelbagai penelitian harus kita lakukan. Bahkan Pelan tersedut harus dijadikan Greater Kuching II Spatial Masterplan. Sekitar 1990an dulu kita pernah menyediakan the Greater Kuching 1 Masterplan. Maka di tahun 202an ini, kita patut menyemak Pelan Induk tersebut dan membangun the Greater Kuching Masterplan II. Dari Pelan tersebut, kita harus membangunkan Pelan Sistem LRT Kuching Raya. Selaras dengan Pelan tersebut, dari 2021-2023, kita harus membina Nodal-Nodal ke arah dayamaju Sistem LRT tersebut. Saya yakin, Nodal-Nodal ini pasti dapat dikenalpasti secara tepat jika Kajian Kemungkinan telah kita buat dengan teliti dan menyeluruh. Saya yakin, dengan pembangunan Nodal-Nodal penting tersebut, In Shaa Allah dalam masa jangka sederhana sistem LRT tersebut akan menjadi sangat berdaya maju serta memberikan kesan pembangunan yang sangat baik kepada the Greater Kuching. Saya menjangka pada 2023 kita harus memulakan pembinaan, agar pada 2025 Bandaraya Kuching, Kota Samarahan bahkan sebahagian jajaran Serian dan Bau telahpun boleh diopersi dengan baik.

(9) Nodal-Nodal penting yang saya jangkakan boleh memberikan dayamaju Cadangan LRT tersebut harus menjurus kepada pembinaan kawasan perumahan baru, pusat-pusat industri, bandar-bandar satelit, pusat-pusat pentadbiran dan pusat-pusat perlancungan utama. Nodal-Nodal ini harus di rancang dan bangunkan sedemikian rupa agar ianya boleh menjana pertumbuhan ekonomi mampan setempat dan negeri. Di antaranya adalah pembangunan Satellite Cities seperti Sentosa, Batu 12, Padawan, Siburan, Tapah, Serian untuk jajaran Serian.  Tabuan, UNIMAS, Desa Ilmu dan Kota Samarahan harus dibangun sebagai kota-kota metro bagi jajaran Samarahan. Sukma, Samariang, Buntal dan Santubong perlu dibangun menjadi kawasan-kawasan metro bagi jajaran Kuching Utara. Sebegitu bagi Jalan Astana, Wisma Bapa Malaysia, Darul Hana, Demak, BCCK sehingga ke Bako bagi jajaran Kuching Timur. Metro City, Matang Jaya, Taman Maleha, Tondong, Batu Kawah dan Bau perlu diolah sedemikan rupa agar ianya menjadi kawasan-kawasn pertumbuhan baru yang cukup menarik.

(10) Dalam masa yang sama, saya yakin, dengan masalah jaringan jalanraya yang ada di Kuching kini, perluasan jalan-jalan tersebut pasti sangat sukar serta mahal untuk dilakukan. Jika kekangan ini tidak kita pecahkan, Kota Kuching (Selatan) dalam 10-20 tahun lagi akan bertukar menjadi Old Grand Mother City yang kian kusam dan layu. Kawasan-kawasan seperti Electra House, Brooke Dockyard, RTM, Complek Polis Badaruddin, Flat KMC Padungan,  Kuarter Persekutuan Simpang Tiga, Komplek Kerajaan Simpang Tiga dan malah Komplek Perumahan Polis-Kastam Tabuan akan kekal tidak menyumbang kepada pull factor kepada pertumbuhan malah kecantikan Kuching. Secara jangka panjang, kawasan-kawasan ini boleh menjadi push factor kepada pertumbuhan sihat Kuching. Urban Renewal berserta sistem LRT In Shaa Allah akan melonjak kawasan-kawasan ini menjadi new key focal areas. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching (KIA) harus boleh dijelmakan menjadi Pusat Riadah dan Membeli Belah yang cukup baik jika kita dapat menghubungkannya dengan cekap dengan segala nodal penting di Kuching. Saya yakin, DUN lama, Lapau dan Kawasan Pancutan Air Wisma Bapa Malaysia jika kita bijak mengolahnya, ianya boleh menjadi Pusat Seni Borneo, Borneo Cultural Center yang sangat hebat. Perubahan ini adalah penting, sebagai asas untuk kita menyediakan peluang pekerjaan yang cukup berkualiti selaras dengan usaha-usaha Pembangunan Manusia yang sedang kita usahakan. Penghijerahan rakyat Sarawak yang berpelajaran dan berkemahiran tinggi harus kita urus sedemikian rupa agar Sarawak tidak menjadi tanah buangan bagi mereka. Kerjaya Bergaji Tinggi serta penjelmaan Kuching sebagai Kota Temadun Hebat harus kita usahakan dengan segera selaras dengan segala perubahan terkini dan masa depan.

(11) Nodal-Nodal yang saya gambarkan secara conceptual di rajah-rajah di atas, tidaklah sukar untuk diunjurkan jika kita faham akan Hukum Tarikan Graviti Newton F = (GM1M2)/r^2 di mana F, boleh kita takrifkan sebagai Daya Tarikan, sedang G punya nilai tetap 6.67x10^-11N m^2/kg^2; M1 dan M2 adalah merujuk kepada dua entiti bersebelahan, dan r adalah jarak antara dua entiti M1 dan M2. Bagaimana formula ini boleh digunakan untuk mengunjur saiz sesuatu nodal, itu tergantung dengan creativity tentang cara kita mengolah segala parameter yang ingin kita jadikan input kepada formula tersebut.

(12) Secara ringkasnya, GOS kini harus mengambil sikap agak berbeza dan berani dalam usahanya untuk menjelmakan, transform kehidupan perbandaran yang sejahtera dan sihat bagi the Greater Kuching. Konsep Heathy City yang kita cuba amalkan, saya kira kita belum melaksanakannya dengan baik. Saya perhatikan, kita tidak mempunyai Local Plan yang menyeluruh dan teratur bagi kawasan-kawasan metro cities yang sedang kita bangunkan. Sikap GOS dulu dan kini yang membiarkan pembangunan ini hanya berteraskan private sector driven adalah agak kurang sihat biarpun State Planning Authority, SPA punya kuasa pemutus terakhir. Peranan SPA harus kini diperkemas dan diperluaskan untuk merangka Local Plan bagi semua kawasan-kawasan perbandaran dan berpotensi perbadaran. Dengan adanya Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan Remote Sensing (RS) saya menjangkakan kerja-kerja penyedian Local Plan jauh akan lebih mudah serta dapat dikawalselia dengan baik. Tanpa adanya Local Master Plan, saya menjangka urban development di the Greater Kuching akan sangat bercelaru khasnya dalam pembangunan sektor pengangkutan dan kemudahan awam. Saya pernah menulis betapa kita telah banyak melakukan kesilapan dengan menolak keluar kawasan kependudukan dari pusat bandar dan menempatkan kawasan industri di persekitaran pusat bandar. Keadaan ini telah menimbulkan banyak mismatched  dalam kita menyediakan kemudahan terbaik kepada kawasan kependudukan  dan meningkatkan belanja hidup bagi kaum boroh kita.

(13) Sebagai kajian kasus, cuba perhatikan rupabentuk pembangunan Kota Samarahan khasnya Desa Ilmu, biarpun di kawasan sekitarnya terbangun pusat-pusat pengajian tinggi seperti UNIMAS, UiTM, IPG Tun Razak malah pelbagai institusi penting kerajaan, Kota ini kian terbangun tanpa adanya roh perbandaran. Bagi saya, roh Kota Samarahan adalah kecelaruan. Lantaran itu, Kota ini tidak tumbuh sebagai a natural growing city tetapi GOS dan GOM terus-terusan perlu menyuntik pelaburan bagi terus meransang pembangunan di sini. Desa Ilmu khasnya, tidak langsung melambang apa lagi berpunya roh Kota Ilmu. Ianya hanyalah sekadar sebuah kawasan perumahan kelas Menengah dan Rendah yang hidup segan, mati tak mahu. Seharusnya, kita boleh mengambil contoh terbaik dari segala rupabentuk Kota Ilmu yang melata di seluruh dunia. Para pemimpin malah pegawai kita sering ulang alik malah ada yang berpunya rumah di Perth, London bahkan di Amerika dan Kanada, namun kenapa bila membangun Negeri ini banyak bersikap building rubbish in our neighborhood.

(14) Saya berani mengatakan bahawa nodal-nodal yang ada di the Greater Kuching seperti Sentosa, Siburan, Tapah, Serian, malah Bau sama saja keadaannya seperti pembangunan di Kota Samarahan. Kita sedang membina nodal-nodal yang cukup pariah kapitalis dari membina healty nodes. Nodal-Nodal ini terbangun tanpa roh segar dan menyuburkan.  Lantaran itu, saya berkira semua ini kian menjadi negative impact to our tourism indusrial growth. Paling parah, saya yakin masyarakat di kawasan-kawasan ini sedang mengalami stress living and working environment. Maka dengan sebab itu, kita sering menghadapi recycle seasonal political distress.

(15) Dari segi model pembinaan dan operasi LRT, kita boleh memilih Pelan ini mengikut konsep Kuala Lumpur, Amerika atau New Zealand. Inilah Model Pelan LRT yang saya biasa dan fahami yang boleh dijadikan benchmark buat kita. Namun saya berkira Mixed KL, US and NZ Model adalah yang terbaik untuk Sistem LRT Kuching Raya. Cara China dan Jepun, malah Korea mungkin terlalu jauh untuk kita ikuti.

(15.1) Model LRT (MRT, KTM) KL lebih menumpu untuk menyurai penumpang dari pusat komersil seperti MidValley, Sogo, Lot 10, PWTC dsb ke bandar-bandar metro Kajang, Gombak, Batu Cave, dsb.  Jalinan ke pusat-pusat pekerjaan dan kependudukan dibiarkan diurus oleh sistem pengangkutan lainnya khususnya sistem Perkhidmatan Bas Percuma Selangor. Kini khidmat bas percuma ini telah dikembangkan menjadi Khidmat Prabayar Perjalanan Tanpa Had. Dengan adanya perkhidmatan E-Hailing, keadaan ini boleh menjadi lebih cekap dan berkesan. Namun secara keseluruhan, saya melihat sistem pegangkutan awam KL adalah commercial biased. Jika diperhatikan commuters dalam sistem train KL, ianya lebih menguntungkan rakyat asing dari rakyat tempatan. Sistem Mass and Public Transport KL adalah milik dan diurus oleh pihak swasta. Keadaan ini menjadikan pertimbangan tambang dan letak stesyen menjadi suatu pertimbangan komersil. Pemaju sistem pangangkutan awam di Kuala Lumpur perlu recover CAPEX,  OPEX dan laba mereka secepat mungkin.

(15.2) Di Amerika, sememangnya perkhidmatan mass and public transport mereka adalah sangat maju dan cekap. Prasarana mass and public transport adalah milik Kerajaan sedang pengurusan perkhidmatan ini adalah terbuka kepada pihak swasta. Pokoknya, CAPEX adalah urusan Kerajaan sedang OPEX adalah menjadi tanggungjawab rakyat dan pihak swasta yang mengendalikan sistem tersebut. Seluruh sistem pengangkutan awam dan massa adalah sangat berjaringan dan bersepadu. LRT akan berhubung pada Nodal-Nodal Awam terpenting seperti Universiti, Sekolah, Taman-Taman bahkan tempat-tempat khas di Down Town seperti Dewan Bandaraya, Perpustakaan Awam Utama, dsb. Stesyen-stesyen mereka juga sangat ringkas dan jimat. Jarang sekali stesyen LRT akan berada berdekatan pusat-pusat komersil seperti di Kuala Lumpur. Sistem mereka benar-benar bercirikan public. Dari Node-Node Stesyen LRT jaringan ke kawasan-kawasan kependudukan dan tempat-tempat kerja utama adalah melewati perkhidmatan bas yang sangat cekap, mesra dan selesa. Sistem LRT di Amerika sangat bercirikan Metropolitan. Sistem train mereka sangat mengalak rakyat terutama golongan berada untuk membangun penempatan di luar pusat bandar iaitu di metro-metro sekeliling pusat bandar. Dengan cara ini, pelbagai masalah kesesakan pusat bandar dapat dikurangkan. Di kebanyakan negeri di Amerika, pusat-pusat bandar adalah pusat-pusat pekerjaan serta kediaman bagi golongan kelas menengah rendah ke bawah. Golongan elit lebih gemar membina kawasan kependudukan di luar-luar di metro-metro satelit. Dengan sistem sebegini, maka kita dapati golongan menengah rendah ke bawah akan berada di pusat-pusat bandar serta menikmati kemudahan-kemudahan sosial yang tinggi dan cekap, suatu keadaan sangat terbalik berbanding Malaysia. Bahkan mereka tidak perlu berkenderaan untuk ke tempat-tempat kerja lantaran kawasan kediaman mereka sangat berjaringan dengan tempat kerja. Perlu diingat, asas utama dalam perancangan sistem pengangkutan awam di Amerika adalah dengan mengambil faktor saving as much energy as possible. Amerika yang terpaksa mengimport sebahagian besar keperluan petroleum mereka, maka mereka cukup memperhitung akan keperluan penjimatan tenaga dalam perancangan pengangkutan awam mereka. Secara am, the American Public Transport adalah bersifat growth stimulant and for the great of American.

(15.3) Sistem LRT New Zealand agak sedikit berbeza. Ianya lebih kepada sistem untuk kebajikan dan keselesaan rakyat. Dengan penduduk kecil, jaringan jalanraya yang sangat baik, NZ tidak memerlukan LRT sebetulnya. Lantaran Negara itu kaya, maka mereka mampu untuk lebih bersifat berkebajikan.

(16) Maka dengan sebab itu, saya yakin Abang Johari ada kecenderungan untuk membina sistem LRT the Greater Kuching agar ada unsur-unsur kebajikan, keselesaan dan komersil. Bahkan jika semangat American public transport kita ambil kira bersungguh-sungguh, maka soal less spending on fuel harus kita tekankan agar rakyat tidak terlalu terkesan akibat perubahan harga minyak. Dalam masa yang sama, mungkin dengan mengambil pendekatan pembangunan penempatan di Amerika, kita boleh menjadikan LRT sebagai asas untuk pembangunan penempatan malah metrocities di luar dari Pusat Bandar Kuching agar harga rumah akan jauh lebih dapat dibeli oleh rakyat. Kerajaan Sarawak, GOS harus mampu melihat gandingan penyediaan LRT dan Perumahan Mampu Milik secara lebih total and integrated sebagai teras kebajikan yang ianya perlu pikul. Saya yakin dengan pendekatan cara ini, kita akan dapat memperluasklan asas pertumbuhan ekonomi kita, serta menjadikan kawasan luar bandar sebagai teras pertumbuhan yang sihat.

(17) Tumpuan GOS bahkan GOM pada masa ini dan ke depan adalah menyediakan segala bentuk kemudahan bukan percuma tetapi mampu serta dapat menjimatkan perbelanjaan rakyat dan Negeri dan Negara. Konsep pertumbuhan pendapatan rakyat harus diubah dari tumbuh kepada berdaya beli tinggi. Tidak ada gunanya kita punya daya pertumbuhan tinggi sedang daya beli rakyat susut dengan parah. Inilah prinsip rencana ekonomi Barat berbanding dengan cara kita yang Najib telah lakukan sejak 2009-2017.

(18) Dalam masa yang sama, saya merasakan bahawa masyarakat di Kuching malah para pelancung yang datang ke Kuching, mereka agak limited choices untuk bersantai. Biarpun alam dan kerecaman budaya sekeliling kita adalah kaya, namun semua itu adalah agak sukar untuk dinikmati. Rakyat dan para pelancung perlu menjalani perjalanan yang agak meletihkan dan apa lagi kemudahan-kemudahan patut tidak tersedia baik di kawasan-kawasan ini, maka semua rahmat Allah ini tidak memberikan manafaat terbaik kepada warga the Greater Kuching. Maka dalam hal ini, GOS perlulah mengambil sikap lebih bersungguh-sungguh dan berani dalam memajukan kawasan-kawasan perlacungan berasaskan alami yang ada di sekitaran kita: Kawasan Bakau Rampangi, Santubong, Bako, Buntal, Serapi, Sg Matang, Tasik Biru, Gua-Gua di Bau, Rancang Pool dsb.

(19) Saya melihat, kemajuan hebat di sektor Pengangkutan Awam adalah kesan perpaduan antara kaum yang ianya boleh janakan. Kita mungkin terlepas pandang, di saat di stesyen dan bahkan di dalam gerabak, train para penumpang pasti akan ada berhubungan dan saling menghormati antara satu sama lain. Bahkan pengunaan Pengangkutan Awam jika diolah dan didisplin sedemikian rupa, unsur-unsur perpaduan dan ketemadunan prilaku In Shaa Allah dapat dipupuk dengan cukup baik. Pendapat ini saya ilhamkan betapa pengangkutan awam Allah iaitu lautan dan sungai telah menyuburkan kepelbagaian hidup serta saling mendokong akan segala macam mahluk maritime. JIka itu kias Allah, kenapa LRT, MRT, Komuter, dsb tidak dapat dilihat dan dijadikan asas kepada pembinaan disiplin, rasa hormat, dan saling mengharagi warga Negeri dan Negara.

(20) Maka, kepada saya, mereka yang mengkritik Abang Johari mengenai cadangan beliau untuk membina sistem LRT di the Greater Kuching, janganlah mengkritik hanya dengan meilhat dari satu sudut atau beberapa sudut sahaja, tanpa berpunya sikap let not left a stone unturned. Soal prasarana di luar bandar yang belum mencukupi, itu harus diusrus cara lain dan harus tidak dijadikan alasan untuk menidakkan keperluan masa depan LRT. The Greater Kuching harus ada Model Pembangunannya tersendiri sesuai dengan kedudukannya sebagai Ibu Negeri dan sangat berkeupayaan untuk menjelma menjadi Kotaraya Borneo. Penghijerahan rakyat berpelajaran dari luar bandar ke Kota (terutama the Greater Kuching harus kita tangani sekarang sebelum menjadi terlalu payah. Untuk itu, buah fikiran tentang sistem LRT the Greater Kuching harus jangan dibunuh.


Kuching, Sarawak

29 Nov., 4 Dis., 2018
Nov 21, 2018
3/11/18 KEPIMPINAN MELAYU SARAWAK .... mungkinkah DNA kita DNA pengecut? (draft)

3/11/18 KEPIMPINAN MELAYU SARAWAK .... mungkinkah DNA kita DNA pengecut? (draft)


Apa itu kepimpinan? Dalam Inggeris, kepimpinan disebut sebagai leadership. Perkataan kepimpinan berupa kata sifat,  adjective. Dari pengkelasan tersebut, jelas kepimpinan adalah merujuk kepada sifat kepemimpinan seseorang pemimpin. Dalam bahasa mudah, pemimpin adalah ketua. Tidak kira di peringkat mana, yang memimpin adalah ketua. Kepemimpinan pula merujuk kepada gaya kepimpinan pemimpin. Atau dalam kata lain, kepimpinan adalah bagaimana tingkah ketua dalam mengetuai sesuatu institusi atau tugasan. Dalam mencipta istilah pemimpin, kepimpinan, dan kepemimpinan, saya kira bangsa Melayu cukup hebat. Kata dasar istilah-istilah tersebut adalah pimpin. Pimpin tidak hanya memberi maksud mengetuai tetapi lebih menjurus kepada membimbing.  Maka jika digabungkan dua pengertian ini, maka kepimpinan adalah bermaksud mengetuai dan membimbing. Adalah menjadi susila Melayu, bimbing atau pimpin hanya merujuk kepada perkara-perkara baik dan betul. Si buta jika kita pimpin bermaksud kita meletakkan beliau di jalan betul dan selamat.  Dari segi logiknya, lantaran istilah pimpin adalah asli Melayu iaitu tidak disadur dari mana-mana bahasa bangsa lain, maka saya berpandangan Melayu seperti berpunya DNA pemimpin secara azali. Melayu Sarawak khasnya pasti tidak terkecuali.

(2) Jika dikaji dalam keturunan kaum dan bangsa apapun di dunia ini, mereka pasti mempunyai istilah tersendiri akan perkataan setara pemimpin, kepimpinan, dan kepemimpinan. Maka di sinilah, seharusnya manusia sedar dan insaf, gene pemimpin sememangnya telah Allah semaikan dalam setiap diri manusia sesuai dengan tujuan azali pencpitaan manusia itu sebagai khalifah. DNA asli kepimpinan manusia adalah suci. Allah telah menetapkan bila manusia dicipta untuk menjadi khalifah di muka bumi, sifat kepemimpinan manusia yang Allah mahukan adalah bersifat suci murni. Namun masa dan keadaan menjadikan segalanya kian terpesong.
   
(3) Cuma jika dirujuk kepada ilmu Kajihayat terutama dari sudut Genetik dan Fisiologi, DNA iaitu genotip hanya akan menjelmakan sifat-sifatnya ie fenotip, jika dan hanya jika prasyarat kepada penjelmaan itu wujud. Jika prasyarat tertunai penuh, sedang fenotip yang terjelma tidak seperti dijangka atau diharapkan, maka seringnya kita akan menilai semula DNAnya. Di dalam bidang pertanian, kini telah wujud keilmuan Genetic Engineering, di mana DNA sesuatu tanaman atau ternakan diubahsuai bagi mendapatkan hasil seperti diharapkan. Sedikit waktu dulu, dunia pernah heboh dengan kerja-kerja pengklonan bebiri Dolly. Kini telah wujud teknologi Genetic Modified Agriculture, GMA.

(4) Secara ringkas, DNA ie genotip menentukan rupabentuk sesuatu mahluk ie fenotip. Penzahiran fenotip terpengaruh dengan prasyarat atau sekitarannya. Bahkan perubahan panjang dan berterusan persekitaran boleh juga merubah DNA sesuatu mahluk Allah. Di dsalam bidang sains, proses perubahan ini dinamakan sebagai evolusi.

(5) Di dalam Islam, telah wujud konsep Allah telah menentukan segalanya. Itu sesuatu yang tidak boleh dinafikan lantaran, keranaNya segala-galanya wujud. Namun, kita tetap tidak dilarang untuk mengkaji, bagaimana Dia menjadikan apa-apa saja pada ketentuanNya. Malah sebetulnya Allah meminta kita untuk terus mengkaji apa saja yang telah Dia ciptakan agar kita lebih mengenaliNya. Allah mengalak manusia untuk terus mendongkil ilmu, lantaran melalui ilmu nilai-nilai kemanusiaan akan terus meningkat. Kebesaran Allah juga akan lebih terserlah dengan peningkatan ilmu seseorang. Maka bertitik tolak dari situ, saya yakin soal kepimpinan punya kaitan rapat dengan DNA kepimpinan pemimpin itu sendiri. Saya yakin, ketentuan setiap manusia Allah telah semadikan pada DNA setiap diri kita. "Mungkin, 'Loh Mahfuz' manusia adalah DNA mereka sendiri". Di dalam Inggeris kita sering bertemu dengan ungkapan leadership trait. Apa yang dimaksudkan oleh istilah Inggeris itu adalah DNA kepimpinan atau dalam Bahasa Indonesianya sering disebut sebagai Tampang Kepimpinan. Dalam istilah Melayu harian DNA ini sering disebut sebagai Baka, Beneh, Keturunan. Maka jika DNA dan fenotip ada masalah ketakserasian, maka secara saintifik, kita perlu melihat kepada dua faktor penting iaitu DNA dan faktor-faktor prasyarat kepada penzahirannya. Dalam penilaian saintifik, kita tidak boleh mengabaikan salah satu untuk membuat sebarang rumusan mantap. Namun dalam dunia Melayu, pada saat kepimpinan seseorang terkecundang, maka soal-soal baka, benih dan keturunan sering dipersoalkan sedang faktor sekitaran kekecundangan sering diabaikan.

(6) Dalam membicarakan masalah kepimpinan Melayu Sarawak, saya akan berusaha untuk melihat pada trait DNAnya, juga pada faktor-faktor sekitarannya. Namun sebelum itu, apakah Melayu Sarawak sedang menghadapi masalah kepimpinan. Jika ada, pada kayukuran apa? Kedua, kenapa saya ingin membicarakan persoalan ini? Sebelum saya menulis jauh, saya jawab dulu soalan terakhir tersebut. Ilham menulis persoalan ini timbul dari kemaruk tuntutan hak minyak dan gas O&G Kerajaan Sarawak, GOS ke atas Kerajaan Persekutuan, GOM. Soal berhak atau tidak, itu tidak timbul kerana rakyat setempat pastinya berhak ke atas apa Allah anugerahkan di tempatnya. Allah tidak menjadikan unta untuk Melayu, namun dari Champa ke Sulu, Jawa, Borneo, Malaya lalu ke Pattani, Allah ciptakan kerbau untuk Melayu mengarap sawah mereka. Melayu ada hak pada kerbau dan tidak pada unta. Pandangan ini, saya garap dari betapa kaum Syaibah adalah penjaga Kaabah bila SAW dan para pengikutnya hijrah ke Madinah. Bila Islam dapat menguasai Mekah, kunci Kaabah telah dirampas dari kaum Syaibah, namun pintu Kaabah tidak dapat dibuka sehingga turun  Surah An-Nisaa'(58) yang bermaksud: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” yang menyebabkan kunci tersebut perlu diserahkan kembali kepada Bani Syaibah sehingga ke hari ini.

(7) Yang menjadi isu bukan soal hak, tetapi cara hak tersebut dituntut. GOS ada caranya. Locus standi GOS lantaran ianya adalah Kerajaan semasa. Kumpulan yang menguasai GOS terkini adalah mereka yang berpunya Locus Standi untuk menuntut hak rakyat Sarawak. Mereka membentuk Kerajaan lantaran mereka memperolehi undian terbanyak dalam amalan demokrasi biasa. Cuma rakyat pula sedang berdebat dengan pelbagai cara lain. Sebagai rakyat, mereka juga merasakan berhak membuat tuntutan berteraskan cara mereka. GOS berpendapat, selain dari mereka, pihak lain tiada hak untuk bersetuju atau berbuat apa. Namun, kepada rakyat, GOS adalah oleh dan dari siapa?. Mereka berpandangan bahawa mereka juga berpunya locus standi.  Maka, semua ini menyebabkan timbulnya pelbagai percaturan. Namun, dengan terlalu banyak cara yang digunapakai oleh bermacam-macam pihak, apa tidak mungkin nantinya semuanya sekadar menabuh tong kosong. Paling bahana jika cara yang dipilih lebih berunsur demi kepentingan diri dan atau kelompok tertentu sahaja. Kepelbagaian cara bukan isu pokok. Cuma kecelaruan akibat kepelbagaian cara jelas menampakkan tiada kesepakatan cara yang sedang semua pihak berminat lakukan. Maka, jika kita punya kepimpinan yang mantap, pasti cara kita mungkin lain jadinya. Lihatlah apakah kias filem kartun Lion King yang menjadi minat banyak kanak-kanak. Maka dari satu sudut itu, saya melihat kita punya masalah kepimpinan. Ada ketika percaturan ini bernada seolah-olah sangat ganas. Terlalu banyak pihak ingin terlibat. Kita akhirnya sedang berpolimik hebat. Benar, kepada sebahagian, Let everybody push, the merrier the better. Kita seperti sudah lupa, bahawa dalam dunia digital, apapun sikap dan cara kita adalah dalam pemerhatian dunia luas. Kita lupa, dalam kita memperjuangkan hak-hak kita, kita sering lupa akan perlunya jalan penuh matang dan bijak.

(8) Saya perhatikan, sering kita menyelesaikan apa-apa masalah kita secara berpolimik sehingga wujud keadaan seperti conflict. Kita sering kelihatan riuh rendah. Kita bercakaran. Kambuh kata orang Sarawak. Maka sebagai Melayu yang punya temadun susila yang hebat dan panjang sejarahnya, dan sangat Islami sifatnya, maka kenapa kita tidak mengamalkan sikap berlapang dada dan matang dalam segala cara kita mengatasi apa-apa masalah sekalipun. Jika ini kita amalkan, tidakkah kita akhirnya mulia di mata dunia dan terhormat? Sesungguhnya, sifat susila adalah teras Good Governance malah Civil Character yang ada pada Melayu tetapi telah Melayu buang.

(9) O&G mula-mula ditemui di perairan Sarawak pada 1957 dan usaha-usaha pengeluaran dimulakan pada 1968. Penemuan pertama minyak adalah di Bukit Canada, Miri pada 1910 oleh Dutch Shell. Pengusahaan O&G secara meluas hanya bermula dari 1974 bilamana Petronas mengambilalih kawalselia semua usaha-usaha pengeluaran dan prospecting pada 1976 dari Shell.  Sejak Adenan Satem menjadi Ketua Menteri, tiba-tiba rakyat Sarawak tersadar bahawa mereka telah dirompak hak O&G. Mereka menuntut royalti O&G dinaikkan ke 20 peratus dari 5 peratus yang ada. Kenapa 20 peratus, bukankah mengikut Umar Al Khataab kita layak untuk dapat sehingga 30 peratus? Kini kita seperti marah kerana hanya mendapat 5 peratus, apa tidak mungkin suatu hari nanti, kita juga merasa tertipu kerana hanya mendapat 20 peratus? Tuntutan ini seperti meledak menjelma lantaran pemimpin dan rakyat  Sarawak mulai sedar bahawa mereka masih jauh ketinggalan dari segi pembangunan dan taraf hidup.  Mereka percaya, jika royalti minyak ditambah, Sarawak pasti dapat menghambat cepat dalam segala bidang yang kita ketinggalan. Dalam erti kata mudah, Sarawak mahu memiliki apa yang terhak baginya untuk membolehkan Sarawak maju ke depan dengan jayanya dan cepat. Langkah Sarawak menjadi ikutan Sabah dan kini menular ke Trengganu dan Kelantan.

(10) Tuduhan bahawa Kerajaan Persekutuan merompak hasil minyak Sarawak adalah tidak benar. Teras kepada tuduhan itu adalah mainan politik semata-mata. Saya berani katakan tuduhan berkenaan adalah sekadar bahan polimik politik. Perkongsian khazanah O&G seperti sedia ada ini telah dipersetujui oleh pemimpin kedua-dua belah pihak secara jujur dan sukarela dalam semangat membina sebuah Negara Malaysia. Cuma saya yakin, lantaran rakyat Sarawak agak sedikit berbeza tentang cara mereka menyatakan pendirian umum mereka, tuduhan merompak itu pada hakikatnya adalah luahan rasa marah rakyat Sarawak di atas rompakan secara rasuah yang berleluasa yang sangat merugikan Sarawak dalam banyak hal. Kerana amalan rasuah itu sedang dilakukan oleh "Kerajaan Yang Ada" maka mereka memilih jalan berkias dari menembak langsung target di depan mata iaitu Najib MO1 dan kuncu-kuncunya. Bukankah lantaran rasuah yang berleluasa maka apapun peruntukan yang disediakan tidak dapat mencapai matlamat sebenar malah menjadikan sesuatu perbelanjaan itu tidak pernah cukup serta mahal?

(11) Sesungguhnya, asas pokok kepada tuntutan kenaikan royalti O&G berkisar kepada keperluan dana besar untuk membangun Sarawak. Pada 2014, bila Adenan menjadi Ketua Menteri, beliau mendapati kedudukan kewangan Sarawak tidaklah sehebat seharusnya. Begitu juga, akibat masalah ekonomi dunia dan serantau, kemasukan kewangan Negeri juga ada masalah. Nilai eksport Sarawak kian kuncup. Sarawak menghadapi masalah asas ekonomi yang terlalu sempit. Sedang tuntutan dari rakyat kian memuncak. Adenan sebagai seorang ahli politik veteren, menjadikan Kuala Lumpur sandaran pelarian politik beliau. Nada itu berterusan sehingga kini. Itulah sandiwara politik yang tidak banyak pihak mengerti. Sandiwara pelarian dari hakikat sebenar.

(12) Sarawak bertanggapan, jika segala yang terhak baginya berada dalam gengamannya, pasti Sarawak boleh menjejaki kemakmuran sepertinya Singapura, Kuwait,  Emiriah Arab Bersatu UAE dengan Dubai dan Abu Dabi, atau Qatar (Doha) menjadi inspirasi.  Maka dari hujah sebegitu, saya melihat kejangalan kepimpinan yang telah, sedang dan mungkin berlaku di Sarawak. Kita telah dan sedang melakukan kedanggalan dalam cara kita menunaikan kepimpinan kita. Saya berpendirian sebegitu, lantaran itulah sikap "merampas kunci Kaabah" dari kaum Syaibah oleh Ali Abi Thalib yang dilarang oleh Allah kemudianya. Seandainya "cara merampas" tidak berlaku, apa mungkin larangan itu terjadi? Saya yakin, jika Ali Abi Thalib melaksanakan kepimpinan berhikmah, saya percaya In Shaa Allah Bani Hashim akan menjadi penjaga Kaabah sehingga kini. Lantaran itu, saya mempersoal, sebermula, Sarawak itu dikuasai siapa? Tidakkah Sarawak yang asli itu dulu dalam pimpinan Melayu Sarawak? Kenapa pada kurun ke 16 kuasa mentadbir Sarawak telah beralih kepada Brunei? Kemudian pada 1841 beralih pula kepada Brooke. Selepas itu pada 1946, diserah kepada British. Bila bebas pada 22 July, 1963, Sarawak dipimpin oleh siapa? Kemudian pada 1970 sehingga kini, Sarawak terus dipimpin oleh siapa? Tidakkah oleh Melayu? Itu dari sudut politik. Cuba kita lihat dari sudut ekonomi pula. Hutan, tanah, laut, dan galian selain O&G, apa selama ini pernah diurus oleh pihak lain dari Melayu Sarawak? Semua kekayaan ini sejak sekian lama diurus oleh Melayu Sarawak. Apa jadi? Siapa yang melimpah ruah mendapat untung? Kemudian dari segi institusi awam. Cuba lihat, apa saja institusi awam Negari dan juga Persekutuan (peringkat Negeri), apa tidak sejak dulu dikuasai oleh Melayu Sarawak. Sebut apa saja institusi yang ada, contoh JTU, STIDC, SEDC, LCDA, SLDB, LMNS, BaitulMal, JAIS, bermacam-macam, secara umum dikuasai oleh Melayu Sarawak. Persoalannya, pada saat kita berkuasa penuh ke atas segala hasil sumber Negeri (selain O&G) serta institusi-institusi awam Negeri, kira-kira bagaimanakah caranya kita telah mengurus segalanya? Apakah manafaat optima telah kita kecapi di peringkat Melayu dan Negeri seluruhnya? Saya tidak nampak itu sebegitu. Kekayaan Negeri sebetulnya telah banyak terpesong menjadi habuan hanya segelintir sahaja.

(13) Selain dari O&G, Sarawak dalam masa yang sama mempunyai banyak lagi sumber kekayaan asli. Namun, semuanya juga kian terhakis dan penghasilan rahmat meluas kepada seluruh rakyat Sarawak tidakpun jelas. Maka sesungguhnya cara kepimpinan kita kini adalah ibarat perompak ingin merompak perompak-perompak lainnya, hanya kerana harta rompakan kita sudah kian susut. Jika pandangan saya ini benar, maka siapakah perompak yang sebenar-benarnya?

(14) Anih ironynya, bila minyak ditemukan pada 1957, kemudian berlaku usaha-usaha pengeluaran pada 1968, tidakkah pada masa itu Petronas belum wujud? Kenapa minyak kita terlepas ke tangan Dutch Shell? Kenapa tidak diurus oleh anak Sarawak yang sudah merdeka? Maka pada 1974, Rahman dan Taib "sanggup menyerah industri minyak kepada Petronas" apa tidak mungkin semua itu adalah atas pertimbangan jitu pada masa itu serta ada kepentingan jangka panjang lainnya? Sebetulnya, pada masa itu Sarawak patut harus hanya berurusan dengan Shell dan dapatkan haknya pada kadar yang disanggupi. Jika itu terjadi, pada masa itu, apa tidak mungkin kita akan mendapat royalti penuh 30 peratus jika tidak profit 30-49 peratus sharing?

(15) Sayangnya, bila kepimpinan Negeri (bahkan Negara) disebut-sebut, maka Melayulah yang menjadi perisanya dan perisainya. Hakikatnya, dalam soal kelemahan Sarawak kini, Melayu tidaklah yang berdosa. Pada pandangan saya, Melayu adalah mangsa. Kewujudan serta sikap kelompok "Melayu" di dalam Melayu yang harus semua pihak teliti. Siapakah "Melayu-Melayu" ini? Inilah manusia-manusia bertopeng dan memperkudakan Melayu. Lihatlah bila segelintir "Melayu" telah mendapat sokongan dan dokongan Melayu untuk berada di tampuk kepimpinan, dan mereka ini berebut-berebut dan menguasai kekayaan Negeri, hakikatnya, Melayu sering dipandang sebagai kelompok yang tidak bijak dan tidak pernah mengunakan otak. Melayu sering dipersenda sebagai "bodoh, paloi". Melayu kalah di tangan "Melayu" dalam perebutan kedudukan dan kekayaan Negeri. Paling anih, kemudian "Melayu-Melayu" ini yang seronok memperuda Melayu, mereka menyisih dari biar dinamakan "Melayu". Di saat mereka tiada apa-apa, mereka memperkenalkan diri mereka sebagai "Melayu", sedang bila sudah berjaya, mereka tidak mengaku diri mereka "Melayu" bahkan mereka malu untuk dikenali sebagai "Melayu". Kepada saya, mereka adalah kacang bogel sepertinya buah gajus. Kacang tidak berkulit, maka mereka pasti lupa akan kulit mereka.

(16) Saya yakin, Melayu sedar akan betapa mereka telah diperkudakan oleh para "Melayu" ini. Namun kesedaran itu tidak membuatkan keinsafan. Melayu tidak insaf, lantaran tanpa keinsafan, maka Melayu terus-terus hanya bersikap "menadah menerima takdir." Secara saikologi dan mungkin saitifik, sikap Melayu sebeginilah yang berzaman lamanya telah merobah nilai-nilai DNA kempimpinan asal mereka. DNA kempimpinan Melayu Sarawak kian berevolusi menjadi DNA kempimpinan yang memudar.

(17) Maka pada pandangan saya, soal O&G tidak dalam penguasaan penuh kita maka kerananya kita tidak maju bukanlah suatu alasan yang tepat untuk diungkit-ungkitkan. Pokok persoalan sebenar adalah berkiblatkan kepada kelemahan kepimpinan. Pemimpin kita terdahulu (dan kini) gagal mengurus apa yang menjadi kekuatan kita demi menjaga kebaikan semua pihak secara optima. Saya percaya, terlalu banyak ketirisan dan pembaziran sehingga segala kekuatan sumber yang ada vis tanah, hutan, kawasan air, bahkan galian lainnya; telah kini turut gondol tanpa banyak dapat menjana kekuatan kepada kita. Kegagalan atau keangkuhan kita untuk mengakui kelemahan keupayaan kepimpinan, adalah kelemahan sebenar kenapa kita menjadi mundur. Kita tidak berani untuk melihat ke dalam diri, kita menyalahkan pihak lain di atas fenomena kelemahan kita. Kita bersikap bacul. Mungkinkah DNA kempimpinan kita telah bertukar menjadi cowardice leadership trait? Kita seperti bacul untuk memgakui kesilapan dan kelemahan sendiri.

(18) DNA kempimpinan Melayu Sarawak undur dan atau mundur menjadi DNA cowardice leadership trait, saya menduga lantaran kita sudah terlalu lama tidak punya sikap yakin kepada diri sendiri. Melayu lebih mendewakan "Melayu" dari Melayu itu sendiri. Lantaran itu mereka menjadi bahan tekanan, subjugated element dari bahan pelopor prime mover. Lantaran wujud faktor saikologi sebegitu, akhirnya ianya menjadi teras faktor fisiologi sehingga DNA kempimpinan tulin Melayu mundur samar. DNA tau gene kempimpinan Melayu Sarawak saya kira sedang menuju jalan bobrok yang kian parah dan menular hebat.

(19) Tuntutan royalti O&G hanyalah sandiwara politik pada ketika para pemimpin kita berada dalam keadaan sandat, tersepit. Seperti politik Sukarno, pada saat rakyat sedang menuntut hak mereka, lantaran tidak upaya untuk menunaikan tuntutan tersebut, maka slogan Ganyang Malaysia jadi api perjuangan. Samalah dengan Amerika, pada saat Vietcong kian mara ke Saigon, maka Tiori Domino jadi mainan agar seluruh ASEAN bersama Amerika membakar Vietnam. Samalah dengan politik Malaya, di saat UMNO kian goyah, maka Islam dan Melayu jadi bahan dagangan. Di Sarawak, di dalam PBB, samada semasa Adenan dan Abang Johari, isu O&G hanyalah sandiwara. Mereka hanya menggunakan masalah tuntutan royalti O&G sebagai tabir wayang pelidung kelemahan kita yang lebih hakiki iaitu urustadbir yang lemah. Kita tidak berani mengakui kelemahan diri sendiri. Nada ini akan lebih memuncak jika GPS yang diwujudkan bagi mengantikan BN masih terus berada dalam keadaan bercelaru.

(20) Sesungguhnya, kemunduran yang masih kental di Sarawak, tidak terletak sepenuhnya kepada masalah royalti yang harus kita terima. Segala-galanya berpunca dari kelemahan kita dalam mengatasi masalah kepemimpinan yang ada pada pada kita. Melayu tidak bangkit untuk merobah gene kepimpian bobrok yang telah dan sedang mereka lalui. Melayu berubah hanya untuk menikmati perubahan dan bukan pemain berterusan utama kepada perubahan sebenar. Gene kempimpian suci yang Allah telah tanamkan kepada kita, tidak kita hargai dengan sepenuhnya, malah secara perlahan-lahan sedang kita kembang, evolve menjadi gene denial syndrome.

(21) Di dalam Islam, tidak ada fisabilliah yang lebih hebat dari peperangan melawan diri. Keberanian paling hebat adalah keberanian dalam memerdekakan diri dari segala sifat-sifat atau godaan jorok bobrok. Kita mesti berani menuding kepada diri kita sendiri. Akui kelemahaan kita. Jika kita bacul, biar untuk melangkah setapak ke medan perang sebenarpun kita pasti tidak tergerak. Sikap kita, terletak pada segumpal daging yang ada dalam diri kita. Pada segumpal daging itu Allah telah pertaruhkan sikap dan sifat kita. Jika daging itu adalah pemberani, biar apapun, pantang kita mundur apa lagi mengalah. Jiwa pemberani, dia tidak melihat apapun kelemahan dirinya sebagai bersebab di pihak lain melainkan pada dirinya. Inilah fitrah merdeka dan berdaulat yang Islam anugerahkan kepada kita. Kita mungkin lupa, betapa bangsa Yahudi itu adalah bangsa bacul, sehinggalah datang kepada mereka Daud AS. Daud ASlah yang telah membawa Yahudi kembali ke BaitulMuqadis (dan seterusnya bertahan di sana biar mendapat ancaman yang sangat dahsyat dari kaum Canaan di sekelilingnya sehinggalah pada 135M mereka menjadi kaum merempat di mana-mana akibat diranap oleh Rom). Kisah ini menjelaskan kepada kita, bukanlah kaum lain yang dapat membela Yahudi, melainkan diri mereka sendiri iaitu melalui Daud AS. Sebegitulah Allah tunjukkan kepada kita sebenarnya bagaimana Yusuf AS dan Musa AS Allah wujudkan di kalangan Yahudi untuk Yahudi. Cuma apakah benar jiwa Yahudi itu jiwa bacul? 

(22) Yahudi memang benar pembacul. Allah perlu mendatangkan Daud AS untuk menjadikan mereka berani. Tanpa Daud AS saya berkira Yahudi akan terus kekal bangsa merempat. Kerana bacul maka para Rabii Yahudi menyembunyikan kebenaran Al Quran. Mereka tahu kebenaran yang Taurah dan Zabur malah Injil ceritakan tentang Al Quran terutama Muhammad AS. Mereka takut keistimewaan yang ada pada mereka akan lenyap jika kebenaran mereka perakui. Lantaran kebaculan mereka, maka mereka menidakkan pihak lain. Mereka menjadikan Taurah dan Zabur milik Yahudi bukan gentile lainnya. Cuma, hebatnya bangsa Yahudi, lantaran mereka adalah bangsa terlawal menerima wahyu Allah dalam bentuk bahan bertulis, maka dari sana mereka mendapat ilmu jauh lebih awal dan hebat dari kaum dan bangsa-bangsa lain. Mereka bijak lantaran Allah mendatangi mereka terlebih awal dari kaum lain secara zahir. Mereka mendapat pertunjuk dan ilmu bersurat jauh lebih awal dari kaum atau bangsa lain.  The Lord said to Moses, “Cut two stone tablets like the first ones, and I will write on them the words that were on the first tablets, which you broke. Get ready tomorrow morning, and come up Mount Sinai to meet me there at the top.  No one is to come up with you; no one is to be seen on any part of the mountain; and no sheep or cattle are to graze at the foot of the mountain.”  So Moses cut two more stone tablets, and early the next morning he carried them up Mount Sinai, just as the Lord had commanded. Semua ini akhirnya menjadikan mereka tamak dan haloba. Biasanya sebegitulah sifat dan sikap seorang yang bacul. Mereka akan sembunyikan kebenaran lantaran khuathir pihak lain akan menjadi lebih hebat. Selepas Sulaiman AS, Yahudi kembali porak peranda. Diaspora mereka ke Eropah, telah menyedarkan segelintir dari mereka untuk mengembalikan King David dan Solomon. Zionist adalah King David and Solomon mereka kini. Kini Zionist mengambil sikap lain dari Yahudi tradisional. Mereka menjadi manusia-manusia pemacu jockey licik. Maka dari sini, Melayu dan Muslim harus insaf kenapa sifat dan sikap As Siddique, Tabligh, Fatanah dan Al Amin itu Allah semai kepada Muhammad biar sebelum dia menjadi Nabi dan Rasul.

(23) Maka kebenaran leadership traits kita orang Melayu kini tidak kira di mana adalah leadership traits of denial. Kita mempunyai tampang kepimpinan yang suka menafi dan atau lari dari hakiki. Kita bacul untuk mengaku salah dan silap sendiri. Kita adalah egois. Kita salahkan pihak lain di atas salah silap kita sendiri. Saat tersepit sandat pihak lain jadi bahan bantaian kita. Lantaran itu sudah sebegitu sejak sekian lama, maka sifat-sifat ini telah menjadi tongak ciri-ciri kepada budaya Melayu. Budaya membentuk sekitaran. Sekitaran menjadi faktor pendorong kepada pembentukan sifat-sifat selanjutnya. Maka dalam dunia Melayu, cowardice leadership traits telah menjadi gene dan juga sekitaran yang berkitar menjadikan Melayu bangsa yang bacul untuk melihat ke dalam dalam menilai kelemahan diri mereka. Inilah apa yang saya sebutkan sebagai denial syndrome gene

(24) Sesungguhnya, jika kita meneliti sejarah panjang bangsa Melayu, bermula dari Mongoloid sehingga ke Champa dan Pattani dan kini membawa kepada pelbagai kelompok kaum Melayu Nusantara, tampang kempimpian kita tidak sebagaimana yang kita miliki kini. Kita adalah asalnya kelompok manusia yang berani menongkah arah menantang arus. Kita asalnya berani menantang apapun yang tidak sesuai untuk kita. Kita pernah menjadi bangsa anisma. Anismisma cukup mengakar dalam budaya Melayu kono.  Kita buang anismisma lalu memeluk Buddha. Budhha yang mengongkong menyebabkan kita memberontak lalu memeluk Hindu. Hindu yang cukup memperhamba tidak sesuai dengan sikap merdeka kita, kita buang. Kita menganut Islam. Bahkan di dalam Islam kita menentang segala macam Islam buatan manusia. Kita punya tampang pemberani, cuma bila kita telah mewujudkan kelompok-kelopmpok dan sujud kepada kelompok-kelompok "Melayu" di dalam Melayu maka di situlah permulaannya DNA kempimpinan Melayu mulai terevolusi menjadi DNA kempimpinan Melayu denial atau bacul.

(25) Maka atas denial syndrome gene yang ada pada kita, kita akhirnya tidak gemar bermuhasabah diri dalam mencari pendekatan internal terbaik dalam mengatasi permasalahan kita sendiri. Leadership gene suci yang Allah semai kepada kita, lantaran sekeliling dan budaya denial yang ada pada kita, akhirnya menjadikan leadership gene suci kita berkembang, evolved menjadi denial syndrome gene. Itulah gene kepimpinan yang sedang meluas tersebar di kalangan Melayu kita.


Kuching, Sarawak
3 Okt- 21 Nov., 2018
Nov 6, 2018
2/11/18 BELANJAWAN 2019... perkiraan Malaysia, USA dan Sarawak

2/11/18 BELANJAWAN 2019... perkiraan Malaysia, USA dan Sarawak


Lim Guan Eng LGE, MoF membentangkan Belanjawan 2019 Msia pada 2 Nov., 2019. Abang Johari, Ketua Menteri Sarawak membentangkan Belanjawan Sarawak pada 5 Nov., 2019. Saya ingin melihat kedua-dua Belanjawan ini dengan mengambilkira kekesanannya berlatar belakangkan Belanjawan USA yang dibentangkan pada 1 Okt, 2019 oleh Presiden Trump. Sekilas pandang, Belanjawan 2019 Malaysia berupa sebuah Belanjawan Pemulihan. Di peringkat akhir, kata-kata LGE ada tanda-tanda bahawa Belanjawan 2019 Malaysia menjurus kepada Malaysia First. Sedang bagi Sarawak, Belanjawan 2019nya lebih mirip kepada Belanjawan Pilihanraya Malaysia di bawah Barisan Nasional BN 2018. Bagi Amerika, pada 2017, Trump telah mengasaskan Belanjawan 2018 bersifat Amerika First. Pada 2019, tema Belanjawan America First Trump lebih ditegaskan.

(2) Sengaja saya melihat Belanjawan 2019 Malaysia dan Sarawak berlatar belakangkan Belanjawan USA 2019. Belanjawan USA 2019 sangat mempengaruhi keadaan ekonomi dunia terutama bila Trump mengambil sikap America First. Dari geraf di sebelah, kita harus dapat menangkap kenapa Trump mengambil sikap America First. Sesungguhnya ekonomi Amerika kian terjejas oleh kebangkitan kuasa-kuasa ekonomin baru serta beban global policing yang telah ianya lakukan sejak sekian lama. Dalam era Global Village rentak ekonomi Negara seperti Ekonomi Perdagangan seperti Malaysia pasti sangat dipengaruhi oleh putaran ekonomi dunia terutama negara-negara eksport Malaysia. Singapura, China, Jepun, USA, Thailand, Hong Kong, Australia, India, Indonesia dan Korea Selatan adalah sepuloh rakan dagang terbesar Malaysia. Sekitar 70 peratus dari eksport Negara menuju ke negara-negara ini. Jika kita teliti betul-betul, Singapura, Jepun, Thailand, Australia dan Korea Selatan adalah rakan-rakan strategik Amerika dalam banyak hal. Maka adalah suatu langkah bijak Mahathir, pada saat mencapai kemenangan pada 9 Mei, 2019 beliau bergegas menerima dan atau melawat negara-negara seperti Singapura, India, Brunei, Indonesia, Jepun, Thailand, malah UK dan UN (proxy Amerika). Sebegitu juga Mahathir mengambil sikap friendly dengan ABC Australia.

(3) Maka jika dilihat Belanjawan 2019 Malaysia tidak lain adalah mirip Belanjawan American First Trump. Inilah Belanjawan Menyelamatkan Malaysia dari segala bentuk keborosan dan ketirisan yang membawa kita menjadi Juara Kleptokrat Dunia di kurun ke 21 ini bagi tempoh 2013-2018. Trump menyelamatkan ekonomi Amerika juga dari segala unecessary expenditures Clinton dan Obama terdahulu. Malaysia mengunakan konsep thinning dalam mengurus kewangannya, sedang Trump menggunakan konsep breakaway. Hakikatnya kedua-duannya adalah sama kesannya iaitu pemotongan atau pembuangan belanjawan tidak perlu dan mengukuhkan apa yang perlu dan strategik.

(4) Teras Belanjawan Malaysia 2019 menjurus kepada lapan bidang utama; (1) Merancak pelaburan perdagangan dan industri (2) Menuju Aspirasi TN50 (3) Mengungguli pembangunan pendidikan, latihan, kemahiran dan bakat (4) Memacu pembangunan inklusif (5) Mengutama kesejahteraan rakyat dan menjana pendapatan (6) Mempersiaga Revolusi Perindustrian Ke Empat dan Ekonomi Digital (7) Meningkatkan kecekapan penyampaian GLC dan perkhidmatan awam (8) Mengimbagi Par Excellence Duniawi dan Par Excellence Ukhrawi. Sejumalh RM280.25b telah diperuntukan di mana RM46b adalah untuk pembangunan, RM2b untuk luar jangka dan selebihnya adalah belanja mengurus. Melihat kepada teras ini, maka jelas tumpuan Kerajaan Malaysia adalah mengembalikan kerancakan ekonomi Negara berasaskan kekukuhan ekonomi dalaman. Mahathir jelas mahukan Malaysia bukan sekadar menjadi Trading Nation tetapi Manufacturing and Trading Nation. Keseimbangan antara manufacturing and trading adalah perlu. Rakyat kebanyakan sangat bergantung peluang kerjaya dari sistem pengeluaran sedang di bidang perdagangan, trading ianya memerlukan kepakaran dan modal yang rakyat biasa masih sangat jauh kekurangan. Namun di sektor perusahaan, kita ingin menjadi Negara Perusahaan Teknologi Tinggi. Kita perlu lari dari sektor perushaan gunatenaga massa lantaran itu tidak memungkinkan kita untuk dapat bersaing dengan jiran-jiran yang mempunyai population advantages. Maka untuk itu, pembangunan kemahiran tenaga manusia dengan sikap berintegriti akan dijadikan asas bagi pemulihan dan memacu ekonomi Negara serta bagi menjamin urustadbir yang berwibawa dan mampan. In Shaa Allah Mahathir akan membina sebuah Negara Sekular-Sejahtera di mana asas-asas As Sidique (jujur), Amanah, Tabliqh (suci) dan Fatanah (bijak, mahir) akan menjadi tonggak kepada jalan pembinaan kesejahteraan Negara dan rakyat seluruhnya.

(6) Pendekatan yang Mahathir ambil dalam memulihkan ekonomi Negara dari kebobrokan kleptokrat silam In Shaa Allah saya kira tepat. Kebobrokan kleptokrat telah sangat menyulitkan kehidupan rakyat. Dalam dunia kleoptokrat, sama saja dengan alam diktator. Rakyat sengaja disulitkan kehidupan mereka, agar mereka mudah dipancing umpan. Mahathir memulihkan ekonomi Negara lewat usaha memerdeka dan mendaulatkan rakyat. Mahathir ingin membina rakyat berpunya kemahiran tinggi dan meluas serta mempunyai iktikad duniawi dan ikhrawi yang seimbang. Dengan  cara itu, In Shaa Allah kita sedang membina bangsa Malaysia yang mulia sifat-sifat insani mereka. Jika itu terbentuk, seperti janji Allah, Dia akan memuliakan sesiapa yang berIman dan berTaqwa, kita In Shaa Allah akan berjaya. Jika Umar Abdul Aziz dapat membina kekuatan hebat hanya dalam tempoh sekitar dua tahun, maka kita juga boleh lantaran keadaan kita jauh lebih advantage dan mudah berbanding pada zaman beliau.

(7) Bagi Sarawak, dengan ketegasan Kerajaan Negeri untuk melaksanakan cukai jualan 5 peratus ke atas petrolium pada 2019, maka dijangkakan sumber pendapatan negeri akan menjadi lebih kukuh di mana dianggarkan ini akan memberikan lonjakan sekitar 50 peratus dari pendapatan 2018. Dengan jangkaan pendapatan sebegitu, maka Johari telah mengumumkan bahawa Sarawak akan berbelanja sejumlah RM11.91b bagi memajukan Sarawak. Jika ditolak belanja mengurus sejumlah RM2.84b maka baki RM9.07b untuk belanja pembangunan. Sejumlah RM6.05b atau 67 perastus dari belanja pembangunan akan digunakan bagi meningkatkan kemudahaan prasana asas di luar bandar. Jika ditokok dengan RM4.3b belanja pembangunan dari Kerajaan Persekutuan, saya menjangkakan pada 2019 adalah tahun yang sangat sibuk bagi para kontraktor, pembekal serta juga pegawai-pegawai Kerajaan di Sarawak. In Shaa Allah ekonomi Sarawak pada 2019 dan mungkin melimpah sehingga ke 2021 akan sangat rancak. Perlu diingat, peruntukan RM4.3b belanja pembangunan persekutuan pasti akan turut melibatkan sekitar RM15-20b belanja mengurus. Maka secara tiori, Public Money Supplies di pasaran negeri Sarawak pada 2019 boleh mencecah sehingga RM30-40b. Secara aggregate Sarawak patut mengecapi pertumbuhan ekonomi sekitar 6-6.5 peratus berbanding jangkaan 4.5-5 peratus bagi Malaysia pada 2019.

(8) Keuletan Johari untuk mengenakan cukai jualan petrolium adalah wajar. Di dalam MA63 yang ditanda tangani pada 1963, hak-hak Sarawak sebagai rakan Malaya dan Sabah dalam Malaysia adalah jelas. Cuma faktor masa dan keadaan, hak-hak itu tidak diguna pakai secara menyeluruh. Kini saya berkira sudah tiba masanya. Kuala Lumpur harus jangan gusar mengenai ini. Kuala Lumpur seharusnya facilitate akan perkara ini. Kuala Lumpur harus melihat ini dari sudut hikmah dalam memerangi dan mengekangi kleptokrat di masa depan. Bahkan dari segi economic growth langkah Kerajaan Sarawak akan ada sumbangan besarnya. Sesungguhnya Sarawak telah banyak berkorban untuk Negara dengan merelakan 25 peratus dari hak royaltinya untuk Negara sejak 1974. Mengikut Umar Al Khataab dan hukum dagang pada masa itu, Sarawak seharusnya memperolehi royalti sebanyak 30 peratus. Kini sepert semangat Rahman Yakub, hak itu patut dipulangkan. Namun kebobrokan hasil kleptokrat silam tidak memungkinkan itu. Saya jangkankan 2-3 tahun adalah diperlukan untuk memungkinan itu berlaku. Maka cukai jualan adalah jalan bagi menyelesaikan masalah ini, kerana jika Sarawak terus ketinggalan, maka di tangan Mahathir kemungkinan Negara Malaysia akan pecah. Siapapun tidak mahukan itu. Di samping itu, hikmah terbesar saya kira, seluruh jentera Kerajaan kini harus sedar, sikap kleptokrat mesti dihentikan. Seluruh sistem Negara mesti kembali kepada jalan hemah dan bijaksana. Kerajaan Ummayah bukanlah sebuah Kerajaan kaya raya bila Umar Abdul Aziz dinobat jadi khalifah. Kemiskinan dan penindasan merlata. Namun keinsafan  zuhud menjadikan Ummayah gagah semasa pentadbiran beliau.

(9) Belanjawan 2019 Sarawak adalah wajar. Sarawak perlu menumpu untuk menyiapkan segala kemudahan prasarana asas di seluruh Negeri ini. Jika Sarawak mampu berbelanja sekitar RM5-7 billion setahun untuk tempoh lima tahun ke depan di dalam sektor-sektor ini, saya yakin menjelang 2025 seluruh perhubungan dan kemudahan awam Sarawak akan sempurna. Jika ini benar-benar diusahakan, In Shaa Allah segala usaha-uasaha soft economies tumbuh sendiri dan meluas.  Peranan Kerajaan di sektor ini akan menjadi mudah a mere facilitator and regulator. Maka In Shaa Allah, menjelang 2030, Sarawak boleh menjadi Negeri terkaya di Malaysia. Cuma apa yang penting, sistem politik dan urustadbir kita mesti kental berwibawa serta kita harus berpunya Socio-economic, Investment and Spatial Masterplan yang menyeluruh dan saksama.

(10) Berbalik kepada Belanjawan Trump 2019, tumpuan beliau adalah pemulihan ekonomi Amerika. Najib punya pandangan yang tepat untuk membantu Trump ke arah itu bila beliau berjanji untuk melabur sekitar RM40-80 billion di USA seperti beliau jelaskan dalam kunjungannya ke White House pada 17 Sept., 2017. Langkah ilusi Najib tersebut akhirnya memakan tuan. Amerika ada caranya tersendiri dalam caranya untuk memulihkan kekuatan ekonomi dalamannya. Sejarah panjang serta tarafnya sebagai Negara maju gergasi sangat memudahkannya untuk berbuat sebegitu. Dengan kepakaran, modal yang ada, serta permitaan dalam negeri dan kuasa beli rakyat yang tinggi, usaha pemulihan ekonomi dalaman Amerika pasti dapat Trump lakukan dalam tempoh kurang dari lima tahun. Kembali merancakkan ekonomi domestik Amerika seharusnya menguntungkan dunia lantaran julat kepengunaan Amerika sangat luas dan dalam. Namun sikap Trump agak kedekut. America First boleh menyekat aliran barangan eksport ke Amerika. Malaysia tidak terkecuali. Maka saya yakin, Mahathir sedar akan hakikat ini, dan saya percaya selepas beliau sudah agak selesai berurusan dengan negara-negara sahabat penting, beliau akan mula menumpu kepada pasaran baru. Untuk itu Kementerian Luar dan MITTI punya tanggungjawab besar dalam membantu masalah yang mungkin boleh ditimbulkan oleh sikap dan dasar Trump.

(11)  Satu perkara yang sangat menarik perhatian saya tentang Belanjawan Trump 2019 adalah nafsunya untuk berbelanja lebih di sektor pertahanan dan keselamatan. Sesungguhnya sektor pertahanan dan ketenteraan telah memberikan Amerika banyak kelebihan di bidang teknologi tinggi. Mereka membangun kekuatan ketenteraan lantaran untuk sentiasa ke depan dalam bidang teknologi tinggi. Dalam masa yang sama, persenjataan ketentaraan boleh menyumbang pendapatan baik kepada Amerika. Trump seperti semua Presiden Amerika, mereka pasti menggunakan strategi  perang adalah business. Trump dalam pretex untuk mengekang pengaruh Russia dan China, akan mengujudkan rasa tidak selamat kelompok-kelompok negara-nerara seperti EU, ASEAN, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan malah Afrika. Trump akan menggunakan strategi biasa CIA untuk mengujudkan syndrom Domino Viet Cong di awal 1970an dulu. Cuma strategi Trump sedikit berubah dari biasa. Trump lebih cenderung to empower the local dari keterlibatan secara langsung. Saudi umpamanya harus membina kekuatan sendiri. Saudi kemudian harus melindungi negara-negara sahabat dari musuhnya iaitu Iran. Trump hanya berminat menjual apa yang perlu. Lantaran itu, saya menjangka era Trump akan menyaksikan perlumbaan pembinaan kekuatan ketenteraan di seluruh dunia. Jika ini tidak terkawal, maka akan wujud peperangan di mana-mana. Kekacuan ini adalah tujuan Trump agar dia dapat meraih ikatan akrab dengan negara-negara pendokongnya tanpa sedar mereka hanyalah lambakan pasaran persenjataan dalam cara beliau memulihkan ekonominya. Dalam prihal ini, maka peringatan Al Quran, betapa kita harus hati-hati bila bertemankan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Saya yakin Mahathir tahu ini, serta berpunya strategi kita sendiri dalam mengurusnya.

(12) Secara ringkas, sedang Mahathir mahu memulih dan menstrukur kembali, reform ekonomi Negara, beliau harus berjiwa terbuka dalam memudah cara tuntutan Sarawak (dan semua pengeluar petrolium Negara). Sedang bagi Sarawak (dan negeri-negeri pengeluar petrolium Negara), kita juga harus akur tentang kesulitan ekonomi Negara pasca Kleptokrat serta dalam zaman Trump yang Trump. Urustadbir Zuhud adalah terbaik pada keadaan payah ini. Membina Insan As Siddique, Amanah, Tabligh dan Fatanah adalah terbaik bagi menjamin kelestarian kesejahteraan rakyat dan Negara. Dalam mengurus Negara dan negeri-negeri di Malaysia, para pemimpin kita harus meraikan kepelbagaian yang Allah adakan di bumi ini sebagai faktor kekuatan bersama kita. Kita boleh lakukan semua ini. In Shaa Allah.

Kuching, Sarawak
6 Nov., 2019
Back To Top