Latest Postings
Loading...

Development Economy

In Search of Excellence

Urban Development

Recent Post

Jun 11, 2015
3/6/15 MEMBANGUN KUCHING "NEW GROWTH CITY"......apa tindakan Sarawak?

3/6/15 MEMBANGUN KUCHING "NEW GROWTH CITY"......apa tindakan Sarawak?

Saya amat tertarik dengan saranan di dalam RMK11 seperti dibentangkan oleh Najib di Parlimen baru-baru ini. Cuma lantaran seluruh politik Negara sedang sebok dengan 1MDB, maka tidak banyak mungkin mahu memberi perhatian kepada usaha keras Wahid Omar dan rakan-rakan penjawat awamnya sekitar 18 bulan sudah dalam merumus satu rangkakerja pembangunan ekonomi Negara agar kita benar-benar dapat mencapai Negara Maju pada akhir RMK11 (2016-2020) nanti. Salah satu saranan yang saya kira wajar rakyat dan Kerajaan Negeri Sarawak (GOS) ambil langkah segera adalah tentang usul untuk membangunkan Kuching sebagai New Growth City. Tujuan pembangunan New Growth City ini saya jangka sama sahaja dengan apa yang cuba diusahakan pada RMK-RMK sebelumnya di mana sering ada usaha untuk mencari new growth areas or sectors. Ianya adalah bertujuan untuk memberi dan meransang suatu punca baru kepada pertumbuhan ekonomi Negeri dan Negara. Namun kali ini, ianya ada sedikit berbeza bilamana perbandaran telah dipilih sebagai New Growth Area. Saya ingin mengucapkan syabas kepada Wahid dan rakan-rakan atas far sighted ini.

(2) Sesungguhnya, usaha-usaha untuk membangun New Growth City adalah perlu memandangkan ekonomi kita sedang menuju hebat kepada ekonomi bandar, urbanized economies. Kehidupan kota pasti menjadi idaman setidak-tidak 90-95 peratus dari penduduk Negeri dan Negara ini akhirnya. Sarawak dengan penduduk sekitar 3.0 juta dan Kuching dengan penduduk sekitar 650,000 orang merupakan suatu demografi yang amat sesuai untuk dilihat dan dibangunkan sebagai New Growth City. Sarawak dan Kuching masih mengalami rentak penghijerahan luar bandar-bandar yang masih boleh diurus dengan baik. Perancngan awal perkembangan Bandaraya Kuching selaras dengan kadar penhijerahan penduduk luar bandar ke bandar pasti membolehkan Kuching cukup bersedia dengan kedatangan penduduk baru ini. Cuma apakah maksud dan bidang yang dimaksudkan dengan New Growth City ini? Saya yakin, Wahid sedang mencari Model Livable-Vibrant City untuk sebuah Negara Malaysia Maju. Jika dilihat dari sudut endowmentnya, Kuching boleh menjadi sebuah Kota Rahmat yang sangat baik. Saya menggunakan istilah Kota Rahmat atau dalam Bahasa Inggerisnya Healty City lantaran itulah usaha yang telah diterajui oleh Kuching sejak  dua dekad lepas. Model Kota Rahmat harus menjadi paksi kepada pengembangan Bandaraya Kuching untuk menjadi New Growth City. Cuma mungkin khilafnya, Kota Rahmat ini selama ini tidak mempunyai Pelan Induk dan Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan yang sebenar. Juga saya melihat the Master Plan of the Greater Kuching yang ada lebih menjurus kepada pembangunan Kuching Selatan dan satelitnya sejajar dengan kekuatan pedalamannnya. Kekuatan wilayah Kuching Utara tidak diberikan perhatian sewajarnya. Kuching kini saya kira terbangun lebih kepada permintaan dan kepentingan Kapitalis tertentu. Pembangunan Kuching, lebih kepada kehendak dan citarasa Kapitalis dari menjurus sebenar-benar kepada pembinaan Kota Rahmat. Kota Rahmat adalah sebuah kehidupan kota yang menjurus kepada penyuburan kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya. Sebagai seorang Muslim dan seluruh mereka yang beragama, perancangan dan pembinaan Kota Rahmat harus mengambil point of reference atau Modelnya berpaksikan kepada Syurga, Al Jannah, Nirvana. Apakah yang ada di Syurga? Tidakkah Syurga itu digambarkan oleh Al Quran dan dalam kitab agama apapun sebagai suatu kehdupan yang sempurna mutlak. Penghuni Syurga, hanya perlukan keinginkan apa saja, maka segala akan tersedia di sana. Segala bentuk kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan terhidang sempurna di Syurga. Itulah janji Allah. Ianya seolah-olah serupa dengan slogan America is a dreamland. Maka jika keperluan 3K iaitu kemakmuran, kesejahteraan dan keselamatan biar dari segi fisikal, saikologi, dan roh penduduk sebuah kota itu dapat dipenuhi, maka itulah seharusnya menjadi KPI bagi Kota Rahmat. Oleh yang sedemikian, jika kita dapat mengerakkan kehidupan dan lingkungan kota kita ini, mendekati kehidupan dan lingkungan di Syurga, maka di situlah hakiki Kota Rahmat sebenar yang harus kita bina dan ianya pasti menjadi New Growth City Kota yang terus kembang dan mengembangkan. Apakah itu mustahil? Sesungguhnya Allah tidak pernah menghalang kita secara fizikal untuk berbuat apapun, apa lagi yang berupa kebaikan untuk semua. Maka kenapa kita harus was-was? Allah dengan jelas telah memberikan manusia segala kekuatan yang perlu untuk kita menentukan pilihan kita, cuma yang pasti di hari Hisab barulah Allah akan memberikan keputusan muktamadNya tentang kehidupan abadi kita nantinya.

(3) Namun, walau apapun Kuching punya keupaayan tinggi untuk dibangun sebagai Kota Rahmat. Lihat pada kekayaan alam rahmat Allah kepada Kuching. Di garis tengah Utara kota ini ditandai dengan sebuah sosok  gadis terbaring, Gunung Santubong yang sangat scenic. Simbolik gadis terbaring itu jika kita bijak menaikan nafsu birahinya pasti Kuching akan menjadi sebuah kota yang sangat unik dan tersendiri. Di Timur Lautnya, Gunung Taman Negara Bako yang sangat mengoda. Kehijaunya ibarat batu zamrud di Taman Syurga. Di Baratnya pula adalah saudara Santubong iaitu Gunung Serapi. Inilah saudara Santubong yang banyak orang tidak sedar sebagai pengalir air jernih ibarat di Syurga untuk keperluan seluruh greater Kuching. Serapi tidak pernah lelah untuk menangkap awan lalu meleburkannya menjadi aliran air-air Syurga yang nyaman.  Sedang di Barat Daya pula adalah gugusan gunung-gunung dan bukit-bukau batu kapur yang pelbagai bentuk di daerah Bau. Sesungguhnya, pembangunan ke Barat dan Barat Daya Kuching harus dilakukan dengan penuh hati-hati memandangkan dari situlah aliran nafas Kuching yang harus tidak diperentengkan. Di Barat Lautnya pula terbentuk gugusan Pulau-Pulau Sempadi- Rambungan, yang dilitupi Hutan Malar Hijau Bakau yang cukup kaya kepelbagaian bionya dan sangat menyegarkan. Anih segala kekuatan semulajadi ini tidak pernah dijadikan paksi dalam perancangan dan pembangunan Bandaraya Kuching. Jika di Barat, segala natural landmarks ini akan dijadikan asas jatidiri sesebuah kota, apa lagi jika kota itu punya kepentingan strategik sebagai Kota Pentadbiran, Kota Perlacungan atau Kota Gerbang Kemasukan. Cape of Good Hope umpamanya sangat memberikan Johanesburg suatu kekuatan yang luar biasa. Begitu juga Rio de-Janeiro. Sydney juga sama. Wellington, Venice, Paris, London, Los Angelas, dsb, semuanya memanafaatkan seluruh kekuatan alam semulajadinya untuk tarikan asas ke kota-kota ini. Paling ketara adalah kota-kota seperti Denver, Boulder, Golden, dan Fort Collin di Colodaro, Amerika Syarikat di mana mereka meletakkan Rocky Mountain dan River Plate pada kedudukan istimewa di dalam perancangan dan pembangunan kota-kota ini. Rocky Mountain khususnya dijadikan paksi bagi pembinaan jalinan jalanraya dan landasan keretapi. Kuching pada hakikatnya adalah converging pot bagi pelbagai budaya: Melayu, Cina, Bidayuh, Iban dan Orang Ulu. Dari sudut wilayahnya pula, Kuching boleh menjadi jalan keluar bagi Kalimantan Barat. Biarpun sebegitu, Kuching tidak direncanakan agar mengarap semua itu untuk menjadi ciri pembangunannya serta menjadi sumber untuk memberi daya pengiuran kepada keberadaannya. Kuching kini bangun ibarat gadis tidak terhias oleh segala kembangan haruman di sekelilingnya. Kuching berdiri atas kapitalisma tulin. Roh tropis, roh adat, roh perpaduan dan roh penyuburan selanjutnya tidak direncana baik dalam pembangunan Kuching. Membangun, sememangnya Kuching terus membangun, namun kebangkitannya adalah pada keadaan biasa-biasa, lesu kurang mengahirahkan sebetulnya. Kuching tidak dapat membangkitkan sahwat kebangkitan selanjutnya.

(4) Apa yang ada di Syurga sebetulnya? Tidak ada jawaban pasti perician tentang itu. Cuma, di dalam Al Quran, Allah sering mengariskan betapa di Syurga itu ada sungai-sungai berair jernih menyegarkan. Ada juga sungai-sungai air susu nyaman. Ada juga sungai berair madu enak. Ianya adalah taman kembangan dan buah-buahan yang enak-enak. Nuansa atau lingkungan Syurga Allah gambarkan sebagai kebalikan dari ketandusan Padang Pasir Arab yang penuh kegersangan. Di Syurga penghuninya segar-segar belaka serta mendapat segala pelayanan istimewa. Manusia adalah mahluk kehormat saat dia menempati Syurga. Syurga adalah kehidupan yang penuh kemakmuran, kesejahtreaan dan keselamatan yang hakiki. Tidak ada sesiapapun dinafikan haknya di Syurga. Namun, untuk dapat ke sana, manusia perlu berIman dan berTaqwa kepada Allah. Itulah tuntutan yang Allah tidak mahu bertolak ansur. Maka, apa mungkin dengan membina Kota Rahmat kita akan ke Syurga akhirnya? Jawaban kepada persoalan itu adalah jelas. Biar sebesar zarah atom sekalipun kebaikan manusia, Allah tetap menghargainya selagi mereka tidak syirik. Namun, persoalan pokok, kenapa harus kita membina Kota Rahmat jika di Syurga nanti kita akan telah ada semuanya. Kota Rahmat perlu kita bina lantaran kehidupan di kota-kota kini kian supek menyesakan. Kita harus berbakti kepada Allah dalam membebaskan penghuni kota dari belenggu kesupekan ini. Pesan SAW harus kita ingat, betapa kesupekan akan mendorong manusia untuk tidak berIman. Adalah menjadi tanggungjawap kita untuk membina keadaan agar manusia terus teguh berIman. Inilah Ibadah. Inilah Taqwa kita kepada Allah. Sebahagian manusia pengusaha telah menjadi terlalu Kapitalis sehingga kemakmuran , kesejahteraan dan keselamatan saikologi dan roh banyak dari penghuni kota sudah tidak terjamin. Dalam sudut kemakmuran, hanya yang kuat mendapat hampir semua. Kota-kota kian berwajah dikotomi. The Beauty and the Beast wujud bergandingan tetapi tidak bersahabat dalam kehidupan kota-kota kini. Nan menjulang terus menjulang sehingga ke langit, sedang yang merayap terus kian sesak terkapar sukar bangkit. Jurang sebegini harus kita hapuskan. Atas sebab kita dituntut untuk kembali ke Syurga, yang merupakan suatu ketika dulu tempat asal kejadian kita, maka budaya hidup di Syurga kita harus bina di dunia ini, agar kita benar-benar terjamin untuk ke sana nantinya. Budaya hidup di Syurga, bukanlah budaya hidup senang sendiri-sendiri, ianya adalah budaya kehidupan bersifat Ummah, collective. Lantaran itu, maka Allah menjadikan kita untuk mengurus segala apa juga yang telah Dia ciptakan di dunia ini agar ianya memberikan kebaikan kepada semua. Kita tidak boleh membiarkan Kapitalisma untuk menguasai segala, dan manusia kebanyakan menjadi tersisih. Jika Syurga menjamin hak semua, maka Kota Rahmat harus terbina buat merahmati semua atas rahmat keliling anugerah Allah. Jika itu adalah budaya usaha kita, In Shaa Allah kehidupan kita akan menjadi seperti di Syurga dan pasti kemudiannya Syurga adalah hak kita.

(5) Di mana dan apakah corak Kota Rahmat Kuching agar ianya juga harus menepati keperluan tujuan pembangunan New Growth City. Bandaraya Kuching secara demografi dan topografi terbelah dua. Di Selatan, dominen tanah tinggi berbukit-bukau. Di Utara, dominen tanah datar lembangan Sg. Sarawak yang sangat subur namun tergenang air payau. Dari segi penduduk, Kuching Selatan mungkin menempatkan sekitar 55-60 peratus dari penduduk Bandaraya Kuching, dan Kuching Utara menempatkan 40-45 peratus penduduknya. Kuching Selatan punya kawasan tadahan pedalaman yang jauh lebih luas serta sudah agak terbangun. Kuching Selatan, saya kira lebih urbanised berbanding Kuching Utara. Harga tanah di Kuching Selatan sudah jauh sangat meninggi. Wilayah Kuching Selatan dan kawasan tadahannya, saya yakin kini boleh membangun tanpa perlu major intervention. Kuching Utara, biar harga tanah masih agak rendah, namun belanja untuk membangunnya adalah agak tinggi lantaran bentuk prasarananya adalah sedikit berbeza. Kawasan Kuching Utara masih memerlukan suntikan major economic intervention untuk ianya boleh bergerak selari dengan Kuching Selatan. Saya lebih cenderung untuk mengusul pembangunan Kota Rahmat Kuching Utara sebagai calun Kuching New Growth City di bawah RMK11 ini nanti.

(6) Kenapa saya memilih Kuching Utara sebagai seharusnya dibangun sebagai New Growth City? Saya akan cuba menjawab persoalan ini dari empat sudut utama: Kembangan Ekonomi, Keseimbangan Agihan Pembangunan, Pembinaan Ciri Budaya-Tropis, dan Kewajaran Politik. Dari sudut keperluan kembangan growth ekonomi, Bandaraya Kuching harus dibangun selaras dengan keperluan untuk menjadikan ianya dapat mengaruh kepada penzahiran keupayaan ekonomi setempat. Wilayah Kuching Utara, dengan sifatnya masih mempunyai kawasan tanah yang agak murah serta agak kurang kependudukan, membolehkan ianya di rancang sebagai sekeping kertas putih agak bersih. Kuching Utara pada masa kini lebih berupa sebuah kawasan kependudukan tempat tinggal. Tiada jasad perbadaran di wilayah ini. Pastinya agak anih, sebuah kawasan digelar bandaraya namun tidak berpunya sebuah bandar. Kawasan pembangunan bertanda I-VI di dalam gelang kuning di peta di bawah, semuanya masih terbangun secara self content in-situ. Satu jasad kota sebenar untuk menguja dan menarik pertumbuhan selanjutnya tidak ketara. Biarpun Bandar Samariang (I) terencana untuk menjadi sebuah bandar namun sifat distanced from places of employment melesukan pertumbuhan "bandar" tersebut. Projek Darul Hana (VIII), yang akan melibatkan sekitar 5,000-7,000 keluarga, akibat masalah kesempitan tanah serta sentimen nuansa kekampungan pasti juga tidak akan dapat memberikan pembangunan bentuk perbandaran. Biarpun gelungan hijau (A-E) adalah kawasan berdaya maju tinggi untuk usaha-usaha pembangunan, namun tanpa hadirnya paksi segala pembangunan, pasti tidak akan dapat menguja pembangunan selanjutnya. Maka Bandar Lama Kuching di selatan, terus-terusan menjadi focal point bagi Bandaraya Kuching Utara. Pembangunan sebuah bandar di Kuching Utara, pasti dapat mengangkat seluruh kawasan (I-VIII, A-E) itu melonjak ke satu kedudukan ekonomi yang pasti lebih baik. Kuching Utara, seharusnya punya focal point perbandaran tersendiri dan perlu juga mengambil langkah-langkah perlu untuk mengurangkan tekanan harga kepada Kuching Selatan. Pembangunan New Growth City di Kuching Utara pastinya dapat memberikan banyak kelegaan kepada Kuching Selatan, dan pembangunan di Kuching Selatan pastinya akan dapat di susun semula agar ianya dapat seiring membentuk Twin Complementing Healthy Cities.

(7) Jika diteliti baik-baik, penempatan-penempatan tradisional di Kuching Utara masih agak terpisah-pisah. Rantaian perhubungan yang cekap belum wujud di kawasan-kawasan ini. Gugusan Kependudukan Santubong (4), tidak terjalin cekap dengan Gugusan Kependudukan Bako (5). Begitu juga Gususan Kependudukan Rampangi (2) masih terpisah dengan Gugusan Kependudukan Samariang (3). Jika dilihat Gugusan Kependudukan Sampadi (1), ianya amat terpisah dari semua gugusan kependudukan lainnya. Seliratan sungai-sungai memisahkan semua gugusan kependudukan ini. Belum terbentuk jalinan jalanraya yang dapat menghubung semua gugusan ini secara cekap. Penduduk dari kawasan ini, yang rata-rata adalah kalangan berpendapatan rendah, mereka terpaksa berulang-alik sebahagian besarnya ke Kuching Selatan sebagai kawasan tumpuan pekerjaan. Kini, sememangnya sudah ada jalan perhubungan jalan, namun ianya tidaklah sebegitu cekap dan economic. Keadaan sebegini jika tidak difikirkan segera, segala permasalahan sepertinya kesesakan Kuala Lumpur juga akan turut terjadi di Kuching pada suatu hari nanti. Ini bukan sekadar tidak sihat dari segi nuansanya, namun lebih parah ianya boleh menyumbang kepada kerencatan perkembangan ekonomi selanjutnya. Kelemahan paling ketara dalam pembangunan Kuching Utara adalah akibat ketiadaan centripetal point serbagai tempat tumpuan sermua gugusan kependudukan ini. Centripetal point ini harus mampu menjana keperluan pekerjaan yang hebat bagi penduduk di kawasan Kuching Utara, dan ini harus bersifat in situ serta secara jangka panjang dan pendek ianya harus tidak melebihi dari 30 minit perjalanan berkenderaan. Jika rahmat pekerjaan in-situ serta dengan pengurang perbelanjaan dan kecekapan pengangkutan yang lebih sempurna, In Shaa Allah masyarakat-masyarakat di perkampungan-perkampungan tradisional ini akan dapat lebih cepat untuk memperbaiki kehidupan mereka. Telah tiba masanya, kehidupan di perlampungan-perkampungan ini berserta kawasan-kawasan perumahan moden lainnya di Kuching Utara agar dapat digabung sempurna akan segala kekuatannya ianya pasti boleh dijadikan asas kukuh bagi pembinaan sebuah New Growth Healthy City di Kuching Utara ini. Maka agihan pembangunan secara lebih rancak perlu difikirkan segera bagi wilayah Kuching Utara jika kita ingin melihat kesaksamaan ekonomi akan tercapai di antara semua kaum di Negeri ini khususnya di Kuching.

(8) Masyarakat Nusantara suatu ketika dulu adalah masyarakat kelautan. Berpetualang lewat jalan air adalah jatidiri mereka. Namun akibat pengambilalihan dan sekatan kuasa dagang dan pelayaran oleh penjajah telah membunuh sikap kepertualangan masyarakat ini. Jiwa berpetualang masyarakat di sini khususnya di kalangan orang Melayu harus kembali dihidupkan. Sifat berani berpetualang adalah jati diri yang seharusnya dibina dan dimiliki oleh seorang lelaki. Keperluan ini tidak sukar kita fahami jika kita teliti dari permulaan cabaran Allah kepada seseorang lelaki bila mana Adam AS telah dengan sengaja Allah turunkan jauh terlantar ke Sri Lanka sedang Hawa AS hanya menanti sabar di Lembah Bekka. Adam AS perlu bertualang merentas laut, merentas gunung, merentas padang pasir untuk dapat kembali bersama Hawa AS. Seorang lelaki Melayu khususnya harus punya sikap berani berpetualang untuk mampu menikmati kebahagian hidup. Hanya dengan mengembalikan sifat berpetualang Melayu khususnya, barulah masyarakat ini mungkin akan kembali mahu bangkit gagah meneroka apa saja yang sewajarnya. Nuansa tropis dan keluatan, adalah suatu daya yang harus digunakan bagi membangkitan kembali jiwa berpetualang Melayu. Hakikatnya, Kuching Utara mempunyai ciri-ciri dan kekuatan perlacungan asas air water-based tourism yang amat baik namun tidak diterokai sempurna. Ini kerana kedapatan linkage gaps yang amat ketara di antara kawasan kependudukan dan kawasan-kawasan berkeupayaan perlacungan ini. Untuk menikmati keindahan gunung, hutan bukit, hutan paya dan pantai-pantai bahkan laut lepas, masyarakat dan apa lagi para pengunjung ke sini memerlukan masa dan perbelanjaan yang tinggi. Kuching Utara bahkan Bandaraya Kuching seluruhnya, tidak dapat menawarkan full eco-tourism package yang mudah serta murah bagi keperluan ini. Lantaran itu, Bandaraya Kuching hanyalah sesuai untuk one-to-two nights trip. Pembangunan sebuah bandar di Kuching Utara jika bercirikan keupayaannya untuk mengadakan jaringan perlancungan sempurna, pasti akan membuka peluang bagi semua kawasan perlancungan berbentuk alami ini dapat diterokai dengan sepenuhnya. Pada masa kini, Bandaraya Kuching belum dapat memberikan kepuasan perlancungan melebihi dari dua hari penginapan kepada para pengunjung luarnya. Jika kita perhatikan, di seluruh dunia, di mana-mana juga belum terbangun sebuah bandaraya tropis. Di mana-mana, sememangnya ada unsur-unsur tropis terbangun, namun ianya sekadar terhad sebagai sebuah resort dan bukan sebuah bandaraya. Banyak mungkin berfikir, kota-kota di Indonesia, Filipina, bahkan Thailand, banyak berupa kota-kota tropis, namun hakikatnya ianya itu semua bukan kota-kota tropis. Semua itu adalah urban sprawl ke dalam nuansa tropis. Semua itu tidak terbangun sebagai kota tropis yang terancang. Kuching Utara boleh dibangunkan dalam nuansa Bandaraya Tropis. Apakah maksud atau nuansa tropis? Tropis sangat terkait dekat dengan nuansa malar hijau, air, berangin dan hangat. Cuma, mungkin nuansa kehangatan lekit adalah sesuatu yang banyak manusia tidak akan gemari. Namun kehangatan adalah suatu keperluan bagi kemalar hijauan tropis.  Walau bagimanapun kehangatan ini dapat diatasi lewat penghijauan, kewujudan keadaan berair (hujan juga kawasan berair) serta pengarahan tiupan angin sepoi-sepoi. Wilayah Kuching Utara punya segala ini. Tiupan angin gunung dan laut sebetulnya dapat dialir enak ke sesuatu kota atau penempatan jika kita bijak mengatur jalinan jalanraya, kawasan berair dan seni taman mengikut garis-garis laluan angin yang ada. Sesungguhnya penciptaan banjaran gunung juga sungai-sungai adalah pengajaran Allah buat ilham kita dalam mengautur nuansa tropis di kota-kota. Sebetulnya, global orientation dalam perancangan dan pembinaan kota juga harus diserasikan dengan arah angin dan pencahayaan matahari serta semua natural landmarks yang ada.  Ini harus dibuat sedemikian rupa agar natural breezing and distance scenic views dapat dinikmati baik. Bahkan global orientation yang betul dan teliti, pasti akan dapat mengurangkan atau menghindar malapetaka sejadi seperti kesan taufan, banjir dan runtuhan tanah. Jika pembangunan Bandaraya Kuching Utara dapat dijuruskan kepada pembangunan kehidupan tropis yang rapi serta saling berjalinan, pasti bandaraya ini akan menjadi Bandaraya Rahmat Tropis. Pengekalan kawasan-kawasan hutan, seni taman hijau samada buatan atau asli adalah penting. Kawasan-kawasan
kependudukan serta apa juga kawasan-kawasan built-up harus dibangun berserta multi-functional green landscapes. Dalam waktu yang sama, senibina bangunan khususnya harus mempunyai keserasian dengan senibina tropis. Senibina asli Melayu harus dijadikan ciri-ciri penting Kota Rahmat Kuching Utara. Roh senibina Melayu khususnya harus dikembalikan agar kebangkitan teknologi Negeri dan Negara harus berlandas serta memanafatkan warganya. Juga harus diberikan perhatian berat, keberadaan nuansa air harus juga ada. Masyarakat harus boleh meraikan celebrate suasana air dan berair. Pesta lumba perahu kini yang menjadi kegemaran ramai di Kuching dan sedang menular ke seluruh Sarawak dan bahkan ke peringkat Nasional harus kini boleh diangkat ke suatu tahap yang kian berkembang. Kuching Utara harus bergerak cergas dalam menghidupkan nuansa maritim Nusantara. Cuma, di manakah di Kuching, masyarakatnya dan para pengunjungnya benar-benar dapat menikmati nuansa membeli belah, bersukan riadah serta berhibur bersama keluarga dalam suasana tropis hijau dan berair? Belum ada, dan jika ada, apakah itu tidak akan menjadikan Bandaraya Kuching sesuatu yang amat unik dan tersendiri?  Secara ringkas, Kota Rahmat Kuching Utara harus menjadi sebuah kota yang menyajikan kehidupan tropis serta memanfaatkan senibina dan keliling nuansa tropis sebagai salah satu asas penting dalam menyuburkan perkembangan perekonomian rakyatnya khusus dalam menjalin semua kawasan-kawasan kependudukan dan kawasa-kawasan berpontensi perlancungan tropis.

(9) Kuching Utara sejak dulu sudah termaktub sebagai wilayah pentadbiran Kuching dan Sarawak. Dari permulaan kedatangan Melayu, sehingga kepada Brooke dan British, Kuching Utara sudah tertakdir sebagai wilayah kuasa pentadbiran. Cuma memandangkan Kuching Utara penduduknya adalah dominen Melayu yang kebanyakan masih berada di dalam golongan berpendapatan rendah, akibat dari jurang kemahiran dan peluang ekonomi yang sangat lebar, maka suatu economic push yang lebih berani adalah diperlukan bagi kawasan ini. Keseimbangan pencapaian ekonomi adalah penting untuk kecapaian kemantapa sosial yang berkekalan. Kemantapan sosial pastinya akan membuahkan kemantapan politik. Pengalaman pembangunan tidak seimbang contohnya di Kuala Lumpur dan lingkungannya yang akhirnya kian melonjakkan keresahan sosial warganya, harus dijadikan iktibar kuat kepada Kuching. Masyarakat pribumi tidak harus dibiarkan terus menyisih lantaran haloba kapitalis tulin. Pembinaan sebuah New Growth Healthy City di Kuching Utara In Shaa Allah akan merobah landscape Melayu Sarawak secara keseluruhannya jika unsur-unsur natural endowments and traditions dapat digaul sebegitu rupa sehingga ianya memanafaatkan seluruh rakyat Sarawak dan Negara. Kapitalisma anutan Sarawak harus menjurus kepada pembinaan kemantapan ekonomi dan sosial untuk semua strata masyarakat.

(10) Di manakah harus dibangunkan Kota Rahmat Kuching Utara? Memandangan Kuching Utara sering dirujuk sebagai Petra Jaya, maka wajar jika Kota Kuching Utara disebut saja sebagai Kota Rahmat Petra Jaya, Petra Jaya Healty City. Melihat dari segala pembangunan hartanah (vis pusat khimat setempat, perumahan, kemudahan awam dan tumpuan pentadbiran) dan perindustrian yang ada, juga tahap kemudahan perlancungan semasa dan keupayaan penerokaan perlacungan seterusnya, semua ini jika dipetakan akan membentuk lingkaran berpulau-pulau seperti ditunjukkan dalam grafik di sebelah. Suatu perkara yang amat ketara kurangnya adalah jalan pintas penghubung di antara kawasan Tegala Air dan Samariang. Juga ketiada jalan penghubung pintas di antara Petra Jaya dan Gugusan Bako. Gugusan Santubong-Buntal harus dapat dihubung terus ke kawasan perindustrian Demak Laut. Jika jalinan jalan-jalan seperti disarankan dapat dibangun dengan baik, pasti titik kuning seperti tandakan pada grafik tersebut akan dapat muncul sebagai pengkalan-pengkalan bagi kegiatan berbentuk riadah dan perlancungan berkait rapat dengan air dan perikanan. Jalan-jalan pintas alternatif seperti disarankan pasti akan membentuk pusat pertemuan centripetal. Dua kawasan bertandakan star seperti ditunjukkan di dalam grafik tersebut adalah kawasan-kawasan yang paling berkeupayaan untuk dibangunkan sebagai Petra Jaya New Growth Healthy City. Sedang kawasan Star 2 telah mulai terbangun mengikut pelan yang sediaada, kawasan bertanda Star 1 pula masih merupakan kertas putih yang mana pembangunan di kawasan tersebut pasti akan membuka ruang perluasan ke sebelah Timur Kuching. Pembangunan Star 1 boleh menyediakan jalan perhubungan yang cekap di antara Pusat Perlancungan Santubong dan Bako. Pengembangan kawasan pembangunan ke Barat Star 2 amat dikekang oleh keperluan untuk hutan simpanan bakau dan juga kawasan tadahan air. Juga di kawasan Barat Star 2, keupayaan untuk pembangunan akualtur adalah tinggi, maka kawasan-kawasan tersebut harus tidak dicemari oleh unsur-unsur perbandaran. Namun dalam skala tersendiri, kedua-dua kedudukan ini jika dibangunkan dengan Model Perbandaran Tropis yang baik, pasti akan dapat menempatkan Kuching sebagai a must visit Vibrat-Healthy Tropical City.

(11) Pembangunan Petra Jaya Healthy City harus menjurus kepada green industry, living, and recreation. Jika ini dapat digarap sempurna, pasti Kuching Utara akan menjadi terus tumbuh segar. Pembangunan Petra Jaya Healthy City pasti kan memberikan ruang seluas-luasnya untuk Kuching Selatan kekal sebagai Healty Heritage City. Gabungan keduanya, past akan memberikan Kuching suatu pengalam hidup dan riadah yang sangat menyuburkan. Syurga dunia dan Syurga akhirat, kedua-duanya terletak di pundak kita, cuma tergantung dengan cara pemikiran kita yang menentuka keberolehan kedua-duanya bersama.

Bogor, Indonesia-Kuching, Sarawak
11-18 Jun, 2015
Jun 8, 2015
2/6/15 ADAKAH JALAN PULANG BAGI NAJIB ...... melerai kehampaan Mahathir? (DRAFT)

2/6/15 ADAKAH JALAN PULANG BAGI NAJIB ...... melerai kehampaan Mahathir? (DRAFT)


Kalau kita renung baik-baik, apakah punca pertelingkahan Mahathir dan Abdullah pada 2004-2009? Mahathir sebetulnya, marahkan Abdullah lantaran tindakan pembangunan ekonomi Abdullah adalah terlalu lembab.  Abdullah atas nasihat para pakar luarnya telah menghentikan pelbagai projek mega yang telah Mahathir rencanakan sebagai the vital big pusher kepada kepesatan hambatan Negara Maju WW2020 beliau. WW2020 menetapkan agar pertumbuhan ekonomi Negara harus pada kadar purata tujuh peratus setahun. Pertumbuhan kurang dari itu pasti mengagalkan matlamat WW2020. Dua dari Projek penting Mahathir iaitu Landasan Keretapi Laju Kuala Lumpur- Singapura dan Jambatan Bengkok telah Abdullah hentikan terus. Pelbagai alasan diberikan, namun yang pasti kemudiannya adalah akibat tekanan Lee Kuan Yew (LKY) agar kedua-dua Projek tersebut harus dihentikan. LKY sebetulnya faham kelemahan was-was Abdullah, pada firasat saya dari nasihat para pakar saikologi Israel di Singapura. Mahathir dan LKY sememangnya sering bermusuh dalam cara mentadbir Negara, namun bagi Mahathir, soal Negara adalah soal kedaulatan, bukan sekadar kemerdekaan. Mahathir terkenal sebagai Negarawan yang tidak mahu tunduk kepada sesiapa, khususnya kuasa asing dalam caranya membina Negara. Bagi Mahathir, kegagalan Abdullah untuk meneruskan dua Projek penting tersebut lebih merupakan menconteng arang di muka Malaysia oleh Singapura. Ianya sangat terkait dengan maruah Negara. Bagi Mahathir biar soal perundangan juga teknikal, itu harus dihadapi dengan gigih sebagai sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat. Sebetulnya pelbagai usaha Mahathir sebelumnya adalah persiapan beliau ke atas Malaysia untuk mampu bergerak dalam industri berat dan berteknologi tinggi. Jambatan Bengkok dan Keretapi Laju Kuala Lumpur-Singapura adalah salah satu sasarannya, dan dua projek itu mempunyai kepentingan perekonomian yang sangat meluas bagi Negara. Begitu juga pemberhentian pelbagai Projek mega lainnya yang telah direncanakan awal oleh Mahathir telah sedikit melembapkan pergerakan kembangan ekonomi Negara. Kehidupan rakyat, khususnya dari segi perolehan kerjaya berpendatapan baik kian menyusut. Brain drain mulai berlaku lantaran kesinambungan membina dan mengamal kepakaran dari pengalaman pembinaan KLIA, Litar F1, Menara Petronas, Lebuhraya, LRT, Pelabuhan, Janakuasa, dsb terhenti di zaman Abdullah. Malaysia kerugian waktu keemasan untuk terus membina kekuatan teknologi pada anak negeri. Hampir-hampir Proton ditutup kerana atas perhitungan Balance Sheet semata-mata.

(2) Berhubung dengan Mohd Najib, kritikan Mahathir kepadanya bermula selepas PRU13 iaitu pada 5 Mei, 2013. PRU 13 diadakan selepas sekitar empat tahun Mohd Najib menjadi Perdana Menteri iaitu setelah pengunduran Abdullah pada 3 April, 2009. Selama empat tahun di kerusi PM, Najib masih belum berbuat apa-apa yang drastic untuk mengembalikan perkembangan ekonomi Negara agar on tract. Kelembapan ekonomi Negara untuk terus dapat mencipta peluang pekerjaan bergaji dan teknologi tinggi akhirnya memukul BN dalam PRU 13. Mahathir merasa sangat kecewa lantaran pencapaian Mohd Najib dalam PRU13 adalah jauh lebih buruk dari Abdullah dalam PRU12 (2008). Dalam PRU12, BN memenangi 140 dari 222 kerusi Parlimen dengan undi majoriti berjumlah 51.2 peratus, sedang dalam PRU13, BN hanya memenangi 133 kerusi Parlimen dengan undi majoriti 50 peratus beralih kepada PR. BN mendapat kurang dari 49 peratus undi majoriti. Kritikan awal Mahathir lebih menjurus kepada soal rentak perkembangan ekonomi Negara. Dari tahun 2002 sehingga kini, biar ada pertumbuhan GDP, namun terjemahannya dalam bentuk kesejahteraan kepada rakyat adalah sangat lemah. Pertumbuhan GDP sememangnya ada dan sangat berkurang ie pada kadar lima peratus berbanding sasaran tujuh peratus, dan tebaran pembangunan tidak berlaku hebat. Peluang penciptaan pekerjaan berpendapatan dan teknologi tinggi kian menguncup atau mencapai peringkat downward sloping. Saban tahun Negara mengeluarkan Generasi Y yang berpendidikan tinggi dengan sejuta harapan tinggi. Sedang di bidang kerjaya, penyediaan kukuh tidak berlaku. Generasi Y menjadi banyak terperangkap dalam educational-career mismatch. Mereka menjadi resah. Ibu bapa mereka, Generasi X juga menjadi resah. Anuar Ibrahim dengan bijak memainkan sentimen Generasi X dan Y yang tidak berpuas hati ini. Masalah itulah yang membantai BN dalam PRU12 dan PRU13.  Dalam soal mengaris agenda pembangunan ekonomi Negara, Mohd Najib, seperti Abdullah lebih mementingkan pakar luaran dari kepakaran dalaman Kerajaan dalam menasihati corak, cara dan rentak pembangunan Negara. Saya membaca teguran Mahathir terhadap kelembapan perkembangan ekonomi Negara lebih dari sudut betapa para pakar luar ini, tidak akan mampu melihat corak, cara dan rentak pembanguan ekonomi selaras dengan tuntutan kemerdekaan dan kedaulatan Negara. Begitu juga, para pakar luaran ini juga tidak arif tentang demografi sebenar Negara. Ada kemungkinan mereka boleh menyeret Najib (dan Abdullah) untuk mengkhianati kepentingan Negara atas tipu helah tertentu kuasa-kuasa asing berkepentingan khususnya. Mahathir menjadi terlalu khuathir jika keadaan tidak diperbaiki segera, dalam PRU14 mendatang, BN akan tombang. Jika ini berlaku, saya yakin Mahathir berpandangan WW2020 akan berkubur. Kerajaan bukan BN pasti merombak segala, dan cita-cita Negara untuk mengecapi sebuah Negara maju pasti akan hancur. Maka, kemuncaknya pada 18 Ogos, 2014, secara terbuka Mahathir menarik balik sokongan beliau kepada Mohd Najib. Mahathir dengan tegas menyatakan hilang kepercayaan kepada Mohd Najib: "Harapan saya Najib akan mengambil ikhtibar daripada prestasinya yang buruk dalam PRU13. Malangnya sehingga kini tidak ternampak apa-apa perubahan daripada segi dasar atau pendekatan walaupun saya cuba menyampaikan pendapat saya, (yang juga pendapat ramai yang datang bertemu saya) secara langsung kepada Najib. Sesungguhnya banyaklah dasar, pendekatan dan perbuatan kerajaan pimpinan Najib yang merosakkan hubungan antara kaum, merosakkan ekonomi dan kewangan negara".

(3) Bila 1MDB terlewat untuk mengeluarkan Lapuran Tahunan Kewangannya dan hanya berlaku pada 31 Mac 2013, maka segala kewas-wasan dakyah PKR, DAP dan PAS tentang salah tadbirurus Syarikat milik penuh Negara tersebut mulai menjadi hakikat yang sangat baik untuk modal  pembantaian politik mereka ke atas BN seterusnya. Sesungguhnya, prihal salah tadbir 1MDB sudah mulai dibangkitkan oleh Ahli Parlimen PAS, PKR dan DAP sejak Nov, 2012. Mahathir mulai terlibat dalam membangkitkan persoalan salah tadbirurus 1MDB terutama selepas PRK Kajang pada 23 Mac, 2014. Pada pandangan Mahathir, adalah lebih baik bagi dirinya untuk membangkitkan persoalan 1MDB sebelum ianya dihijack oleh PKR, DAP dan PAS untuk kemenangan politik mereka. Dia sanggup menjadi lilin, membakar diri demi kebaikan Negara. Namun saya berpandangan bukanlah 1MDB yang menjadi perkara pokok kepada sakit hati Mahathir kepada Najib. Jika tidak silap, sekitar 18 bulan dahulu, EPU telah mulai menilai pencapaian ekonomi Negara seiring sasaran WW2020. EPU telah menjalankan suatu tindakan baik, dalam melakukan analisa penyediaan RMK11 dengan lebih awal berbanding dengan persiapan segala RMK terdahulu. Saya berkeyakinan, Mahathir pasti telah memperolehi data-data awal, serta mulai merasakan kegagalan pencapaian WW2020 di tangan Najib. Bagi saya, tanda-tanda awal kegagalan WW2020 adalah suatu yang Mahathir tidak dapat terima. WW2020 adalah soal kemandirian Negara di era penuh tak pasti di dekad-dekad dan bahkan abad-abad mendatang. WW2020 buat Mahathir adalah maruah Negara. Kejayaan WW2020 juga adalah maruah sebuah Negara Islam. Negara tidak harus terus berlengah untuk mencapai tahap Negara Maju dan apa lagi Negara Islam Maju. Pada pembacaan saya, bilamana Abdullah dan Najib, telah tidak melaksanakan segala perancangan awal Mahathir dalam melonjakkan pencapaian WW2020, maka di situlah kritikan Mahathir bertukar menjadi serangan. Sejak Najib mengambilalih pentadbiran Negara (2009), Hutang Negara kian melonjak, sedang gerakan perkembangan ekonomi Negara belum ketara. Mahathir telah menyimpan gemes geram yang sangat lama, lalu kesabaran Mahathir tidak tertahan bila 1MDB muncul sebagai bukti nyata kelemahan pengurusan kewangan Najib. Pengurusan kewangan yang tidak cekap telah menimbulkan harga yang mahal untuk ditanggung oleh rakyat akhirnya. Juga, kemelut 1MDB pasti boleh menyeret Najib ke pinggir dalam waktu kritikal di mana beliau seharusnya berada di tengah-tengah gelangang untuk menumpu penuh untuk mencapai WW2020 dalam waktu yang kian singkat dan tidak bersahabat. Maka persoalan 1MDB adalah peluru tambahan dalam peperangan tersebut. Apa lagi soal-soal pribadi seperti terhutang budi, kehidupan bermewah, keraguan arahan pembunuhan, dsb

(4) Sesungguhnya, pertembungan Mahathir dan Najib ini adalah pertembungan dalam lingkungan maruah. Mahathir dengan maruah Negaranya. Mahathir tidak mahu WW2020 gagal untuk dicapai. Jika WW2020 gagal, maka gagallah Malaysia untuk menjadi Negara Maju, apa lagi sebuah Negara Islam Maju dalam tempoh terdekat ini. Bagi Mahathir, Malaysia harus maju sebagai pelopor dalam pembentukan Negara Islam Maju. Mahathir mahu Malaysia bangkit sebagai kuasa Kewangan Islam Dunia. Kegagalan WW2020, pastinya Mahathir akan merasa rendah hati. Pendekatan perkembangan ekonomi Negara, Mahathir ingin bina dari dua sudut iaitu Hard and Soft Economies. Penguasaan teknologi oleh rakyat tempatan adalah Hard Economy. Pembangunan Kewangan Islam adalah Soft Economy. Mahathir sedar, dunia Islam lemah dalam kedua-duanya, dan dia ingin Malaysia bangkit mempelopori pengembalian Temaddun Islam dan Melayu lewat kedua cara itu. Jika gagal, Mahathir terlalu khuatir, Negara, Melayu dan Islam tidak akan masyarakat dunia pandang mulia. In Shaa Allah jika umurnya panjang, jika itu terjadi Mahathir secara pribadi juga akan berasa hilang maruah. Sebagai arkitek dan jurutera WW2020, serta sangat bercita-cita menegakkan martabat Negara, Bangsa dan Agama di persada dunia, Mahathir selagi hidup tidak akan rela untuk melihat kegagalan cita-cita murni ini di tangan pemimpin yang diangkatnya untuk memikul tanggungjawab tersebut. Najib kian Mahathir pandang sebagai pengkhianat memertabatkan maruah Negara, Bangsa dan Agama.

(5) Sedang di pihak Najib pula dia sedang berkemelut dengan maruah dirinya sendiri. Najib sebetulnya telah sedar, dia tidak akan dapat mencapai sasaran asal WW2020, namun dia tidak mahu menerima tohmahan sebagai PM yang gagal dalam tanggungjawabnya untuk meletakkan Negara ini menjadi Negara Maju dan Berpendapatan Tinggi. Najib berdepan dengan soal maruah dirinya. Dia sedar, dari 2002-2009 khususnya ekonomi Negara sudah agak mengundur. Beliau akhirnya menyedari betapa melengah-lengahkan rencana projek-projek mega Mahathir adalah suatu kesilapan besar, akhirnya beliau seperti terpaksa melaksanakannya. Contohnya, projek MRT dan Keretapi telah menjadi terlalu mahal, namun terpaksa juga dilaksanakan. Ini bukan soal takutkan Mahathir, tetapi itulah keperluan Negara. Najib mulai sadar, untuk memacu cepat ke depan perlukan biaya yang banyak. Dia perlu berhutang dengan lebih banyak untuk keperluan tersebut. Maka 1MDB beliau cipta secara senyap-senyap sebagai alatan untuk mengaut aliran tunai untuk menyediakan dana juga membantu menampung Hutang Negara yang meninggi. Dari sudut niat, jika sebegitu niat jujurnya, ianya adalah baik, cuma dari sudut tatacara beliau membangun dan mengurus 1MDB telah tersalah langkah. dari lapuran-lapuran akhbar dan sebaran di media sosial, beliau seperti telah membelakangkan Kabinet dan Parlimen mengenai 1MDB. Saat 1MDB mengalami masalah, sebelum beliau dapat memperbaiki keadaan, pihak PKR, DAP dan PAS sudah mulai menghidu the smelly trails of 1MDB. 1MDB tidak berhasil sebagaimana dia mahukan. Sepertinya, jika 1MDB berjaya, beliau ingin memberikan kejutan a suprise gift kepada Negara ibarat sang nelayan berbangga mendarat ke tebing dengan big catch. Najib terpukul di WW2020 dan juga 1MDB. Beliau juga sedang terpukul di FGV yang cara pembentukan dan pengurusannnya mirip 1MDB. Namun dia tidak mahu dilihat tersungkur kerana itu. Cuma hakikatnya, benarlah Najib juga berjuang untuk Negara, Bangsa dan Agama, cuma beliau memilih the American Way. Cara Amerika adalah cara Yahudi. Cara Amerika tidak boleh lari dari cara Yahudi. Yahudi sudah meresap dalam semua sistem di Amerika dan Barat. Mereka sudah biasa ie sejak 500SM lagi di Babylon, mereka sudah pakar bermain wang ie Currency Trading. Najib, mungkin akibat nasihat para pakar luarnya telah terperangkap oleh corporate and financial genius advisers ini sehingga tidak sedar betapa cara Capitalist Capital Management System boleh menjerat diri sendiri jika kita tidak hati-hati. Najib tidak sadar, pembangunan Negara dengan terlalu menumpu di bidang Financial Achievement kian terbukti menjadikan Income Gap rakyat akan terus meluas. Di Negara ini, di mana sistem ekonomi kita adalah dikotomi iaitu bercabang tidak seimbang yang menjadi mangsa akibat KPI pembangunan yang sangat menekan unsur-unsur Balance Sheet pastinya Melayu secara kebanyakannya. Namun saya yakin Najib juga yakin, jikapun wujud Income Gaps di kalangan rakyat, itu bukan masalah selagi Negara Berpendapatan Tinggi. BR1M dan segala direct assistance Najib kepada rakyat adalah tanda-tanda awal ketaksuban Najib kepada the American Ways iaitu Negara Maju Berkebajikan. Najib terjebak oleh perjuangan PAS, membina Negara Berkebajikan. Amerika menjadi Negara Maju Berkebajikan setelah ianya Maju. PAS dan Najib, menjadikan Negara Berkebajikan pada saat Negara Sedang Membangun. Beliau berlunjur sebelum duduk.

(6) Di mana dan bagaimanakah jalan pulangnya Najib? Apa Mahathir mampu memaafkan dan menumpu menjadi stateman? Ada dua pilihan yang boleh dilalui untuk jalan pulangnya Najib dan ketenangan Mahathir. Mereka boleh memilih untuk menjadi Negarawan Matang atau Anak-anakan. Jika Najib berpulang, bagai kehendak Melayu Sesat di hujung jalan, kembali ke pangkalnya, pasti Mahathir akan menjadi tenang dan keduanya jika bergabung In Shaa Allah, masalah dunia apakah yang keduanya tidak dapat atasi? Mahathir hanya akan tenang jika seluruh pemikiran beliau difahami. Cuma masalahnya Mahathir, dia tidak pernah menyatakan secara jelas apa yang dia fikirkan. Dia bukan tidak mahu, tetapi tidak boleh. Seorang strategis, dia tidak banyak menyatakan pemikirannya. Namun tidaklah susah sangat untuk membaca pemikiran Mahathir jika kita sentiasa berfikir dan puting all the jigsaw puzzles together. Cuma jika Najib sanggup bertanya dan mendengarkannnya secara terbuka, pasti segalanya Mahathir akan ceritakan kepada beliau. Bahkan jika Najib tidak setuju dan perlukan pembaikan atau perubahan, kedua-duanya harus boleh terus berbincang dan merungkai jalan bersama. Inilah apa yang saya namakan sebagai Jalan Negarawan Matang. Untuk itu dapat berlaku, it is a matter of gut. Najib boleh berjumpa terus dan berbincang dengan Mahathir tanpa orang tengah. Jika perlukan orang tengah, mungkin Presiden Jokowi-Nazer-Mukriz boleh membantu. Mahathir pernah mendoakan kemenangan PEMILU buat Jokowi. Najib perlukan Jokowi untuk dia dapat menjadi Pengerusi ASEAN yang berkesan. Mukriz boleh berbincang dengan Nazer agar kepentingan Negara dan CIMB terus kembang di Kedah dan juga di Indonesia. Berdua mereka boleh mempertemukan Mahathir-Najib. Jokowi sangat berkehendak pelaburan asing. Banyak lebuhraya di sana perlu dibangun. Kemajuan Kedah sangat tergantung penamatan perang Najib-Mahathir. Demi Kedah, demi Negara, Mukriz dan Nazer boleh menjadi dua sahabat menyatukan dua Negarawan di meja makan bersama Jokowi.

(7) Namun dalam keadaan getir seperti ini, apakah Najib punya kekuatan diri untuk bertemu Mahathir on one-to-one basis. Jika berani maka Alhamdullillah. Juga setelah banyak kali, seperti Mahathir nyatakan dia menegur Najib secara berdepan, namun tiada perubahan, apa mungkin Mahathir punya chemistry untuk mahu bertemu Najib. Jika mahu, Alhamdullilah, jika tidak, jalan lain harus ada. Namun saya yakin, atas sumpah Alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan Najib pasti tidak akan mahu berjumpa dan bercakap dari hati ke hati dengan Mahathir. Maka gemes Mahathir akan terus berpanjangan. Biarpun sebegitu, pasti tetap ada keyakinan pada Najib betapa Mahathir banyak benarnya. Maka demi ego, Najib boleh memilih  Jalan Anak-anakan. Kita semua pernah melewati zaman anak-anak. Di zaman itu, sikap kita adalah suka mencuba-cuba. Sering percubaan kita itu mendapat teguran dan atau tentangan orang yang lebih dewasa khususnya ibu bapa kita. Bagaimana sikap kita, saat ditegur oleh orang tua kita? Banyak yang pasti mengambil sikap undur dan patuh. Namun, anak yang nakal dan berani sikap kita lain. Kita diam, berfikir mengakui di mana kebenaran juga kesalahan teguran itu, lalu mencari jalan mengubah cara permainan dan atau percubaan kita. Contohnya, kita mungkin seronok main panjat-panjat pokok pisang. Pasti ayah dan ibu akan marah kerana pakaian kita akan kotor oleh getah pisang dan apa lagi pokok pisang itu mungkin akan tombang. Kita juga mungkin mendapat kecelakaan. Namun, sifat kenakalan dan pemberani  menyebabkan kita tidak mahu mengaku kalah biar ibu bapa mengugut telur kita akan burut jika memanjat pokok pisang maka kita mencari akal untuk meneruskan hajat memanjat pokok pisang. Kita mungkin memangkas pokok pisang untuk membuatkan tangga seperti orang membuat tangga di pokok kelapa. Kita juga memilih pohon pisang yang sudah diambil buahnya. Semasa memanjat, kita mungkin berbogel saja. Dengan cara itu semua kekhuatiran ibu bapa kita kita lepasi. Perbuatan itu pasti akhirnya akan menyebabkan ibu bapa kita berkata budak ini ada otak dan ada tekad. Mereka pasti tersenyum dan kita juga berpuas hati.

(8) Saya yakin Najib telah mulai sedar akan kesilapan dia dalam melewat-lewatkan corak, cara dan rentak pembangunan ekonomi Negara untuk mencapai WW2020. Begitu juga, 1MDB dan FGV In Shaa Allah telah memberikan beliau pengalaman agar sentiasa berhati-hati dan punyai keharusan untuk lebih mempercayai pakar-pakar tempatan dalam pentadbiran Negara. Saya juga yakin, Najib sudah mulai kenal siapakah musuh yang bersahabat dan sahabat yang bersifat musang berbulu ayam. Muhammad SAW sangat mengambil berat nasihat para sahabah yang berpengalaman ke atas banyak kerja duniawi baginda. Saat Ummayah umpamanya lebih mempercayai para pensihat dari Byzanthium serta Abbasyyah para penasihat dari Farsi, maka kedua-duannya menemukan jalan runtuh akhirnya. Samalah bilamana keruntuhan Othmaniah di atas serakah mengikuti nasihat asing, di mana runtuhnya empayar tersebut telah meleburkan seluruhnya dunia Islam. Hakikatnya, bagi saya, WW2020 tidak akan boleh tercapai pada waktunya. Kita mungkin hanya boleh mencapai kedudukan Negara Maju pada 2025-30, iaitu 5-10 tahun terkebelakang. Pengunduran itu, saya yakin adalah perlu memandangkan kita punya jurang nilai kemanusiaan berakibatkan hambatan kebendaan yang mendadak. Namun, saya mulai nampak betapa lompang pembinaan nilai-nilai diri manusia Melayu dan Malaysia sedang Muhyiddin usaha atasi lewat Dasar dan Pelan Pembangunan Pendidikan terkini Negara. Saya yakin, jika kejayaan materialisma kita dapat diperlahan sejenak agar kemajuan humanisma kita dapat catchup dengan baik, maka itu adalah wajar dan harus dinyatakan dengan berani. In Shaa Allah dengan kemenangan kumpulan Ulama dalam pimpinan baru PAS, ini akan dapat memberikan adrenaline ke arah itu. Saya yakin, jika Najib jelas dan berhemah dalam menjelaskan gerak kerjanya iaitu tidak terlalu terbawa-bawa dengan cara koprat kepada rakyat, pasti Mahathir boleh membuat rasionalisasi beliau sebagai seoarang tua yang berkeyakinan anak nakal tetapi beraninya sedang berbuat baik juga akhirnya. Bagi saya intipati RMK11 harus telah dilaksanakan pada RMK10 iaitu lima tahun terdahulu. Jika kita bekerja kuat, serta jujur pada lunas-lunas yang betul, In Shaa Allah paling lewat kita akan mencapai Negara Maju pada 2025. Pada masa itu Sarawak, Sabah, Kedah, Perlis, Kelantan, Trengganu dan Pahang juga tidak ketinggalan. Saya nampak jika Negara menjadi Negara Maju pada 2020, negeri-negeri tersebut masih di tahap negeri-negeri membangun. Jika Najib memilih Jalan Anak-Anakan, Mahathir harus terus menulis dan peranan beliau tidak harus sesiapa lihat sebagai pengacau sebaliknya sebagai point of reference. Litahlah apa terjadi kepada dunia Islam di saat Bukhari, Ahmad, Ghazali dsb dianggap sebagai pengacau. Dunia Islam runtuh dan kita terus terhina. MasyaAllah.

Kuching, Sarawak
8-10 Jun, 2015
Jun 1, 2015
1/6/15 1MDB DAN CARA CHINA..... apa pesan SAW? (Draft)

1/6/15 1MDB DAN CARA CHINA..... apa pesan SAW? (Draft)

Sasaran asal WW2020 Mahathir pada 28 Feb., 1991 tidak lagi sama dengan WW2020 yang diperkatakan oleh Najib. Najib menghambat Negara Berpendapatan Tinggi, sedang Mahathir menghambat keperkasaan dalam sembilan bidang yang saling mendokong. Mahathir menghambat kedudukan Negara Maju lewat gerakkan pembangunan jatidiri dan kepakaran tempatan. Najib mengambil pendekatan capital juggling. Namun biar apapun, orang sering berkata, sesiapapun pemimpin, mereka ada cara tersendiri dalam mengurus. Saat hujah sebegitu diperkata, apakah itu suatu hakikat atau sekadar pelarian. Bagi saya hujah sebegitu, jika dibuat tanpa pertimbangan meluas, adalah pelarian. Di dalam Islam, kepimpinan jelas rangkakerjanya. Biar dari Adam AS sehingga ke Muhammad SAW kerangkanya tetap sama. Jika hujah terawal adalah ungkapan manusia-manusia Melayu Islam, maka baik kiranya mereka berfikir dalam dan panjang-panjang, merenung natijah pemikiran mereka dari sudut syahadahnya. Melayu pada asasnya berAdeenkan Islam, biar apa latar sosialnya, dia harus kembali kepada Islam lantaran itu adalah ikrar hidup dan mati mereka. Soal latar hidup, itu hanyalah sekadar perjalanan yang harus ditempuhi serta harus dibedakan dan atau dipaksikan jelas dengan tuntutan sebenar Adeen mereka.

(2) Muhammad SAW (632M) bangkit membina dunia Islam lewat segala ketiadaan. Tiada Negara. Tiada bala tentera. Tiada kekayaan. Tiada kepakaran. Tiada apa, melainkan kepercayaan KeEsaan Allah. Islam bangkit dari hanya rasa kesedaran berjuang di atas segala ketiadaan keselesaan dan kekuatan duniawi. Baginda membina kekuatan Islam lewat pengorbanan zuhud serta patuh terhadap tuntutan zuhud yang paling murni dan tepat. Zuhud Muhammad SAW bukanlah zuhud bersahaja. Ianya adalah zuhud atas wawasan yang jelas. Wawasan Muhammad SAW adalah mengembalikan manusia ke jalan benar dan betul agar Syurga menjadi milik mereka. Semua para Sahabah dekat baginda turut memilih jalan sebegitu untuk kejayaan-kejayaan besar selanjutnya. Saat sebegitu mulai diperentengkan (644M) compromised maka kekalutan dan kehancuranpun mulai bertapak. Kekuasaan Islam sebetulnya berkembang hanya dari sebuah pekan persingggahan kecil Madinah (622M) lalu membentuk sebuah empayar awal Ummayyah (661M) hanya dalam tempoh 29 tahun iaitu sekitar satu generasi kemudiannya dari wafatnya baginda (632M). Ummayyah, Abbasyiah, Fatimah, Al Ayubi, Othmaniah dan bahkan Kordoba semua bangkit pada asas asal yang telah diletakkan oleh Muhammad SAW iaitu dari kezuhudan. Muhammad SAW secara pribadi tidak sempat menimba kegemilangan dunia Islam seperti para khalifah lain selepas baginda, namun Muhammad SAW Allah lebih dihargai dari semua dengan nama baginda kekal terpahat di dalam Al Quran secara abadi. Baginda hebat dan abadi lantaran perjuangan atas pribadi zuhud yang sebenar dan murni. Yang lain sekadar kias tidak bernama.

(3) Sebetulnya, di saat Islam kembali bangkit di Tanah Arab, di China sudah wujud Dinasti besar iaitu Sui dan Tang (581-907M). Perdagangan antara Tanah Arab, Farsi dan China sudah ada sejak sebelum kebangkitan Islam lagi. Di zaman Babylon lagi pengaruh Temaddun China sudah berkembang di Farsi dan tanah Arab. Lewat hubungan perjalanan perdagangan Mekah-Sham (Syria) semasa sebelum kenabian baginda sudah kenal China, maka mungkin lantaran itu bila baginda menjadi rasul, lantas sahaja diusul agar Umat Islam terus-terusan menimba ilmu biar sampai ke Negara China sekalipun. Usul baginda itu, apakah maksudnya kepada kita kini dalam berdepan dengan kemelut Najib-Mahathir, khusus berkait dengan Hutang Tinggi Negara serta saraan hidup rakyat yang kian meresah menggilakan? Sesungguhnya, kekuasaan dinasti China mulai merundum selepas Dinasti Ming dan Qing pada 1911. Ketamakan serta penindasan Feudalisma merosak segala sehingga memaksa Sun Yat Sin melakukan pemberontakan menubuhkan sebuah Republik mengantikan kerajaan berMaharaja dengan dokongan kuat Barat khususnya Amerika dan Jepun. Namun selepas WWII, kehidupan di China tidaklah mudah. China dipermainkan oleh kuasa-kuasa Kapitalis yang membantunya melenyapkan Feudalisma. Kehidupan rakyat menjadi semakin parah. Ini membangkitkan pemberontakan Komunis pada 1946-49 yang menemukan pertembungan Mao Tze Dong dan Chiang Kai Shek sebagai pepatung ideologi Komunis Soviet dan Kapitalis Amerika. Mao Tze Dong akhirnya dengan a million march pada 1 Okt., 1949 mengistiharkan penubuhan Republik Rakyat China (PRC). Setelah kalah di China, Amerika terus menghantu di Korea (1950-53) dan mendokong pendirian Taiwan, Macau, Hong Kong dan pemisahan Korea. PRC terheret berperang di Korea sehingga mengugat kemakmuran Negara. Namun Mao Tze Dong dengan kuasa kuku besi, mengekalkan China bersatu dalam keadaan apapun. China kemudian berada dalam pengasingan Barat menjadi sebuah Negara miskin. Bila Mao Tze Dong meninggal dunia, hanya pada 1978 Deng Xiopeng mula merombak struktur ekonomi China.

(3) Secara ringkas, perubahan struktur ekonomi China boleh digambarkan oleh pernyataan Wikipedia seperti: In the 18th century, Adam Smith claimed China had long been one of the richest, that is, one of the most fertile, best cultivated, most industrious, most prosperous and most urbanized countries in the world. The economy stagnated since the 16th century and even declined in absolute terms in the nineteenth and much of the twentieth century, with a brief recovery in the 1930s. Economic reforms introducing market principles began in 1978 and were carried out in two stages. The first stage, in the late 1970s and early 1980s, involved the decollectivization of agriculture, the opening up of the country to foreign investment, and permission for entrepreneurs to start businesses. However, most industry remained state-owned. The second stage of reform, in the late 1980s and 1990s, involved the privatization and contracting out of much state-owned industry and the lifting of price controls, protectionist policies, and regulations, although state monopolies in sectors such as banking and petroleum remained. The private sector grew remarkably, accounting for as much as 70 percent of China gross domestic product by 2005. From 1978 until 2013, unprecedented growth occurred, with the economy increasing by 9.5% a year. The conservative Hu-Wen Administration more heavily regulated and controlled the economy after 2005, reversing some reforms. The success of China's economic policies and the manner of their implementation has resulted in immense changes in Chinese society. Large-scale government planning programs alongside market characteristics have reduced poverty, while incomes and income inequality have increased, leading to a backlash led by the New Left. In the academic scene, scholars have debated the reason for the success of the Chinese "dual-track" economy, and have compared them to attempts to reform socialism in the Eastern Bloc and the Soviet Union, and the growth of other developing economies.The conservative Hu-Wen Administration began to reverse some of Deng Xiaoping's reforms in 2005. Observers note that the government adopted more egalitarian and populist policies. It increased subsidies and control over the health care sector, halted privatization, and adopted a loose monetary policy, which led to the formation of a U.S.-style property bubble in which property prices tripled. The privileged state sector was the primary recipient of government investment, which under the new administration, promoted the rise of large "national champions" which could compete with large foreign corporations. China's economic growth since the reform has been very rapid, exceeding the East Asian Tigers. Economists estimate China's GDP growth from 1978 to 2013 at between 9.5% to around 11.5% a year. Since the beginning of Deng Xiaoping's reforms, China's GDP has risen tenfold. The increase in total factor productivity (TFP) was the most important factor, with productivity accounting for 40.1% of the GDP increase, compared with a decline of 13.2% for the period 1957 to 1978—the height of Maoist policies. For the period 1978–2005, Chinese GDP per capita increased from 2.7% to 15.7% of U.S. GDP per capita, and from 53.7% to 188.5% of Indian GDP per capita. Per capita incomes grew at 6.6% a year. Average wages rose sixfold between 1978 and 2005, while absolute poverty declined from 41% of the population to 5% from 1978 to 2001. Some scholars believed that China's economic growth has been understated, due to large sectors of the economy not being counted.

(4) Apakah persamaan kebangkitan Islam dan China? Islam, pada awalnya dianugerahkan kepada manusia iaitu Adam AS dan Hawa AS di Syurga. Syurga adalah suatu alam yang penuh kekayaan dan kesejahteraan mutlak sempurna. Mereka berdua kemudian diterlantarkan ke dunia yang penuh kepayahan. Di dunia, Allah mahukan manusia untuk menzahirkan anugerah terhebat buat mereka iaitu akal dan nafsu dalam mengurus dunia demi hambatan kembali ke  Syurga juga akhirnya. Lalu kemudian dari generasi ke generasi bangtkit dan runtuh, sehingga Islam kembali muncul di titik Jahilliah Quraish. Dari titik itu, Islam kemudian kembali bangkit lewat seorang insan Al Amin serba kerdil lalu kembang sehingga menjadi empayar gagah tidak sampaipun dalam tempoh 30 tahunan. China, sekitar 1,500 tahun sebelum bangkit kembalinya Islam telah kembang sebagai sebuah Temaddun hebat di Timur Jauh. Cuma kerakusan Feudalisma dan kemudian Kapitalisma meruntuhkan dan menyerahkan China ke tangan Komunisma. Komunisma hampir-hampir meranapkan China menjadi Negara pariah di kacamata Kapitalisma, namun kudrat Allah sengsara Umat China tidak berpanjangan. Dari 1946-78, China menderita dalam pencarian harga diri. Tiga abad iaitu selama satu generasi Umat China mencari dan membina harga dan jati diri, lalu akhirnya bermula dari 1978 ia meledakkan diri di alam kehebatan sewajarnya dan menjadi iri kepada semua. Sepertinya, Islam di tangan Muhammad SAW, seakan-akan China di tangan Mao Tze Dong, adalah tempoh dalam mempelopori jalan merintis mencari harga dan jati diri untuk meledak menjadikan ianya kuasa dunia. Jalanan ini apakah pernah kita semak dan perhatikan dekat: "Belajarlah kamu sehingga biar sampai ke Negeri China". Sekitar 20 tahun Muhammad di zaman Jahilliah mencari harga dan jati diri. Saat Islam sudah dalam dada baginda, sekitar 22 tahun kemudian baginda bertungkus lumus mengembang Nur Islam. Banyak Melayu khususnya ke China sekadar kagum akan kehebatan fizikal Negara itu, tanpa melihat pada rohnya, lantaran prejudis bangsa yang terbawa dari sentimen di Tanah Air mereka. Allah memerintah Ibrahim AS dan Ismail AS untuk kembali membina Ka'abah, Allah juga mengilhamkan Qin Shihuang pada 220SM untuk membina Tembok China atas tujuan yang sama, iaitu "keamanan dan kedamaian", yang kini keduanya menjadi titik temu jutaan manusia saban tahunnya apa pernah kita mengerti akan mukzizatnya?Sejarah Islam juga China jika kita soroh baik-baik, maka banyak pengertian yang akan lebih kita mengertikan dan ambil iktibarnya.

(5) Dari sisipan Wikipedia di atas, jelas China tidak bangkit dalam kemewahan. China sebetulnya bangkit dari segala kemunduran. China bangkit dari sebuah gergasi miskin kini menjadi sebuah kuasa ekonomi terbesar dunia hanya dalam tempoh selama lebih kurang 37 tahun iaitu sekitar satu setengah generasi lepas. Bagaimana China melakukannya? Sebetulnya persoalan itu tidak perlu di jawab, lantaran Abdul Razak telah mengambil segala langkah dalam meletakkan asas pembangunan ekonomi Negara dari 1970-76. Abdul Razak, seperti menjejaki kezuhudan Muhammad SAW dalam langkah beliau meletakkan asas-asas kukuh untuk membina Negara ini. Biar bagi sebuah negeri miskin seperti Perlis, Kedah dan Kelantan sekalipun, apa lagi Sarawak dan Sabah, persoalan tersebut kini adalah question of the past. Ketiga-tiga Perdana Menteri terdahulu iaitu Razak, Husein dan Mahathir telah meletakkan asas kukuh bagi Negara ini dan negeri-negerinya biar secara berasingan untuk menempah jalan maju lebih hebat sudah ada. Sebetulnya, di saat PR China sedang bergulat untuk bangkit, Malaysia sebenarnya sudah jauh ke depan. Pembangunan di Malaysia sudah mulai diasak sekitar lapan tahun (1970) lebih awal dari China. Dari  Tulisan Dr Mohammad Ariff dalam Journal Islamic Economic Study pada 1998 sangat membuktikan prihal ini. The Malaysian economy has been registering high growth rates. In the 1970s,the economy posted an average real GDP growth of 7.8 per cent. Economic growth in the 1980s was also quite impressive, despite the recession of the mid-1980s. The economy has been growing at rates averaging over 8 per cent during the last 10 years (since 1987), with GDP growth peaking at 9.5 per cent in 1995. It is also noteworthy that the unemployment rate has declined significantly from 8.3 per cent in 1986 to 2.5 per cent in 1996. In fact, the Malaysian economy has experienced severe labour shortage, especially in the plantation, construction and manufacturing sectors, which has been filled by immigrant workers. There are some 2 million foreign workers in the country, which is extremely large for a small country with 9 million domestic workforce. It is remarkable that Malaysia has been able to register high GDP growth without inflationary pressures, except during the mid-1970s when double-digit inflation was experienced in the midst of the “oil shock”. During the high growth period of 1987-96, inflation was kept at 3-4 per cent. In 1996, inflation stood at below 3.0 per cent. In the first half of 1997, the inflation rate decelerated further to as low as 2.7 per cent. The only sign of overheating for the Malaysian economy has been the growing deficit in the current account of the country’s Balance of Payments (BOP). Traditionally, Malaysia has enjoyed trade surpluses with sporadic current account deficits due to huge shortfalls in the services account. In 1995, current account BOP deficit amounted to 10.5 per cent of GNP, declining to 5.0 per cent of GNP in 1997. Until lately, these deficits have not posed a serious threat to the Malaysian economy as these were more than offset by substantial foreign investment inflows. The country’s macroeconomic management has been fairly sound, but there were weaknesses in the system, which were exposed during the recession of the mid-1980s (Ariff, 1993). Its budget deficits were large by Asian standards, while its external debt burden became disproportionately heavy. Subsequent economic reforms have ushered in conservative budgetary measures, limiting its budgetary options to either balanced or surplus budgets. Monetary policy has always been prudent, with the Central Bank pursuing realistic interest rates. However, there have been considerable central bank interventions in the foreign exchange markets. The Central Bank transgressed its boundaries in 1992 by actively playing in the foreign exchange market when the British Sterling was under severe pressure, losing billions of dollars in the process.

(6) Kini, cuma tinggal 15 peratus sahaja lagi dari tempoh untuk menghambat taraf Negara Maju atau WW2020 (1991-2020), namun apakah Negara ini sudah pada kedudukan 85 peratus dari sasaran tersebut? Sebetulnya kita kini sudah pada tahap mana dalam perjalanan WW2020? Saya melihat jika di sorot dari segi sasaran asal WW2020, kita masih sangat jauh ke belakang. Dari sudut KNK Negara, WW2020 asal mensasarkan KNK kita adalah 8 kali lebih besar dari 1990. Untuk mencapai tahap itu, pertumbuhan KDNK kita harus terus berkembang pada kadar 7 perastus setahun. Dengan sasaran pertumbuhan KDNK Mohd Najib sebanyak 6 peratus, apa mungkin KDKN kita akan menjadi 8 kali lipat dari 1990? Tidak mungkin. Dari sudutk kualitatifnya, cuba lihat Perpaduan Nasional kita, apakah kita semakin lebih baik dari 1990 atau semakin buruk? Dari sudut harga diri Bangsa, di mana kita kini? Apakah kita sudah menjadi suatu Bangsa mandiri, kental berkeyakinan? Apakah kita sudah punya keyakinan penuh kepada anak negeri sendiri? Apakah segala safty net sudah boleh kita longarkan kuat? Dari sudut demokrasi, adakah kita benar-benar demokratik? Demokrasi kini dengan di tahun 1990 adakah ianya lebih baik? Dari sudut kerohanian dan akhlak kita bagaimana? Kenapa kekalutan akidah, genjala rasuah, penyelewenagn kuasa dll semakin mengila? Apakah kini sikap bertolak ansur di antara kaum kian meningkat, atau sikap curiga kian memuncak? Masyarakat kita, apakah mereka berupa masyarakat pengkaji, pencipta atau kian menjadi masyarakat hamba kepenggunaan? Sikap individualisma manusia di Negara ini, apakah itu lebih penting atau sikap kemasyarakatan mereka lebih menonjol? Siapa yang rakyat Malaysia pentingkan, diri atau masyarakat? Struktur ekonomi Negara apakah telah menuju kesaksamaan atau kian menyempit ke dalam tangan sebilangan kecil? Contohnya, apakah taraf pembangunan dan peluang ekonomi di Manik Urai, Kelantan, atau Tenom Di Sabah dan apa lagi di Belaga, Sarawak kian mendekati katakan Sungai Petani, di Kedah jika tidak Bandar Baru Bangi Selangor? Kehidupan rakyat kebanyakan kini apakah semakin selesa, makmur dan selamat berbanding 1990? Kenapa segala bentuk penyusupan kejahatan kian memuncak? Apakah rakyat kini lebih mudah untuk memiliki perkara-perkara asas untuk kehidupan mereka? Bagaimana sebetulnya asas ekonomi kita? Kenapa kita masih sangat terkesan oleh sistem ekonomi serantau dan dunia? Sesungguhnya jika kita menyorot dari sasaran sembilan matlamat asal WW2020, kita masih terlalu jauh untuk sampai ke sana. Benarlah sebagaimana telahan pencipta WW2020 itu sendiri betapa pada 2020 Malaysia gagal mencapai WW2020 sebagaimana acuan asalnya. Pada pendekatan Mohd Najib, taraf Negara Berpendapatan Tinggi kira-kira hampir-hampir tercapai, namun taraf Rakyat Bernegara Maju pasti tidak akan kesampaian. Contohnya, jika pada 2012 BR1M hanya bernilai RM350.00 dan akan terus meningkat ke RM950.00 kini (2015), bukankah itu jelas menunjukkan kehidupan rakyat apa semakin baik atau kian mengundur? Apa lagi biar usaha-usaha rasionalisasi subsidi sudah diusahakan, namun jumlah subsidi yang perlu dikeluarkan juga kian tidak berubah, apakah itu bukan pertunjuk betapa rakyat di Negara ini kian tidak mandiri? Lihat juga berapa banyak hutang PTPN yang tidak berbayar, tidakkah itu menunjukkan kejelekan kerjaya para Generasi Y baru kita, apa lagi sikap keNegaraan mereka? Kenapa semua ini terjadi?

(7) Pada 2020, mengikut sasaran Mohd Najib the ETP target is for Malaysia to have a GNI per capita of RM55,695 or US$15,000 by 2020. The 11MP will spell out how Malaysia is going to reach that target. Namun beberapa kritik agak curiga dengan sasaran sebegitu. Based on going growth rates, the country was unlikely to reach its RM55,695 or US$15,000 GNI target by 2020. This is since Malaysia was unable to maintain its annual growth rate of 6% every year from 2011 to 2015 in order to reach the 2020 target. In 2011, Malaysia only managed a 5.1% growth rate, while in subsequent years, they were 5.6% (2012), 4.7% (2013), and 5.8% (2014). “We will also fail to achieve the GNI per capita target of RM38,845 for 2015 as the GNI per capita at the end of 2014 was RM34,079.” There were also other missed targets, such as making the services sector contribute 61% of GDP by 2015 and making skilled workers comprise 33% of all labour. Also important was the fact that not all the growth in the past five years was shared equally between all Malaysians. Although average household incomes of the bottom 40% went up to RM2,300 by 2015, the income gap between them, the middle 40% and top 20% of Malaysians, remained the same. According to the Malaysian Human Development Report 2013 (MHDR), the relative income gap between the top 20% and bottom 40% between 1990 and 2012 was seven times. Bagimana mungkin Negara dapat mencapai taraf biarpun sekadar Negara Berpendatapn Tinggi dan apa lagi agihan kesejahteraan menyeluruh kepada semua laipsan rakyat? Apakah RMK11 seperti yang telah dibentangkan Mohd Najib dapat menjurus ke arah itu? Di mana silap kita?

(8) Kesilapan Mohd Najib yang paling besar saya lihat adalah dia terus terseret oleh asakan parti lawan untuk terus berpolitik. Dari tahun 2009-2014 dia terus terjerat oleh Anwar Ibrahim. Tidak henti-henti dari 2009 sehingga 2014, saya perhatikan beliau terus berpolitik. Kini dia berpolitik pula dengan kekhilafan yang memalukan dirinya cuba bertelagah dengan Mahathir tentang siapa benar siapa pembohong dalam soal 1MDB. Saya tidak nampak big agenda layout and executing pushing darinya. Sejak 2002 sehingga 2014, kita sebetulnya telah mengundur ke belakang, saya tidak nampak fast catching up plans and execution dia. Yang ada hanya ucapan bergegar-gegar tetapi lack execution details. Di tahun 2015 ini juga saya masih melihat usaha berpolitik beliau jauh mengatasi gambaran beliau benar-benar bekerja keras. Lantaran beliau asyik berpolitik, maka seluruh Negara terseret menjadi medan politik yang tidak membawa manafaat. Politik beliau pula lebih menjurus kepada politik popular. Beliau benar-benar menghambat politik popular sekadar untuk membunuh segala hujah yang menyangah cara kerja beliau. Beliau tidak menumpu kepada bekerja. Bekerja dengan penuh jelas, teliti dan jujur. Beliau tidak tampak mengerakkan bala tentera beliau untuk bekerja. Bala tentera beliau juga ibarat kepala busuk, ekorpun reput. Abdul Razak, saat mengambilalih dari Rahman Putera, beliau terus saja berkerja biar dalam keadaan sakit sekalipun terus saja bekerja. Beliau mengasak membuktikan kepada rakyat betapa beliau keras berusaha untuk memperbaiki apa juga keadaan. Sama prihalnya dengan Mahathir. Setiap hari, minggu, bulan dan tahunnya dilakari dengan usaha bekerja gigih. Mohd Najib tidak, 100 hari, setahun dan bahkan 1,000 hari di kantor PMpun tidak ada yang dapat mengerakkan rakyat dan Negara ke arah jalan dan matlamat yang jelas. Roh Mohd Najib dan roh rakyat tidak bersatu dalam cara dia membina Negara ini.

(9) Kesilapan kedua Mohd Najib saya kira dia melayani Generasi Y melampaui batas dan tidak sebenarnya hiting the nail by the head. Kerana ingin popular di Generasi Y, beliau lupa betapa mereka itu hanyalah 20-25 peratus sahaja dari keseluruhan rakyat Negara ini. Mohd Najib terjebak ke dalam ilusi tuntutan tenaga dan nafsu muda Generasi Y yang bersifat harus sentiasa hot and fast. Bagi Najib, Generasi Y perlukan yang trendy. Najib menari pada trendy yang ilusi. Contoh, dia heboh dengan media sosial. Tetapi dia lupa, dalam kemaruk media sosial, yang lebih trendy bagi para Generasi Y profesional adalah Kerajaan yang telus, pemimpin profesional dan Negara yang aman sejahtera. Lantaran terseret oleh Sindrom Generasi Y serta silap baca, Mohd Najib akhirnya terjerumus dengan nafsu betapa Negara harus diurus secara koprat penuh. Di bawah pentadbiran Najib, Negara kian terurus sebagai sebuah Syarikat Koperat. Kebanjiran pemikiran-pemikiran Koperat kian melanda Negara. GLC kian menjurus kepada tadbirurus Koprat penuh. Agensi-agensi Kerajaan biasa juga harus bersifat Koperat. Segalanya harus menjurus kepada Accounting Profit, Good Book. Itulah budaya koprat yang mesti dihambat hebat. KPI dalam bidang tersebut mudah ditafsir dan diukur. Kejayaan agensi dan penjawatan awam dan GLC mulai diukur hebat dengan KPI sebegini. Semua ingin mendapat habuan demi mencapai KPI sebegini, maka intangible KPIs yang lebih asas kian dipinggirkan. Najib kegilaan KPI ala koprat. Inilah ilmu-limu dan pemikiran Generasi Y yang menghantui pentadbiran Mohd Najib. Segala macam pakar dari luar Negara digunakan untuk menasihati the best corporate governance yang harus menjadi landasan urustadbir Negara. Najib lupa, pakar-pakar luar ini, mereka biar pakar dalam bidang mereka, namun mereka tidak pakar dalam mengait keahlian mereka dengan tuntutan sebenar rakyat. Kini telah berlaku jurang keperluan dan persepsi yang ketara antara rakyat dan Kerajaan. Bermula dengan FGV, lalu menyusul 1MDB, yang kedua-duanya ternyata sedang membaham diri. Keputusannya tidak seperti dimimpikan. ROI tinggi, risk juga tinggi. Namun yang nyata, risk sahaja yang menjulang tinggi, sedang ROInya adalah Hutang Yang Melambung sedang hasil belum ketara, dan rakyat mulai melalui kehidupan yang payah. Biaya hidup rakyat kian payah. Peluang pekerjaan kian tidak setimpal dengan pendidikan yang ada pada mereka. Rakyat kian berhutang hebat. Segala menumpu ke Kuala Lumpur, sedang di luar bandar kian menyepi. Generasi Y kian ke kota, Generasi X kian menua, Generasi Z kian binggung, dan Negara kian menuju jalan tidak seimbang. Najib leka di atas idealisma kapitalisma Generasi Y, dan dia kian lupa tentang tuntutan zuhud Muhammad SAW serta contoh rentan susah Mao Tze Dong dan bahkan Ho Chi Minh dalam membina Negara Bangsa yang gagah. Najib silap membaca signal trendy Generasi Y yang lebih berupa sekadar pembayang tentang keinginan mereka dan tidak semestinya adalah keperluan mereka dalam pembinaan sebuah Negara dan Bangsa, apa lagi rakyat masa depan berAdeenkan Islam.

(10) Apa masih adakah jalan pulangnya? Sebelum itu, apa Mohd Najib mahu berpulang? Dia sudah menabuh gendang kepahlawanan Bugis, Biar patah pengayuh di tangan, biar robek bidang layar, berpulang adalah pantang. Apakah benar Bugis bersikap sebegitu? Juga jikapun Bugis bersikap sebegitu, apakah tujuan sebenarnya? Adakah ianya bersifat alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan atau di atas kepastian menghambat rezeki yang halal dan atau pembelaan yang hakiki? Jika bukan atas keperluan hambatan rezeki halal dan atau pembelaan hakiki, tidakkah sikap ibarat tidak mahu berpulang ini sudah sangat bertentangan dengan falsafah Melayu sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Apa lagi jika disorot di sisi Islam. Cuma mungkin rasa ego mengatasi segala. Persoalan pokok yang Najib harus sedar, adakah dia sedang memimpin Bugis atau sedang memimpin Negara Majmuk?  Saranan jalan pulang bagi Najib, saya cuba ketengahkan dalam tulisan saya selanjutnya selepas ini.

Bogor, Indonesia
28 Mei, 2015
Back To Top